Etisk tema

Fødevarer, natur og klima

Der er mange etiske hensyn på spil i diskussionen af, hvordan vi bedst forvalter jordens ressourcer, når vi ønsker et liv med adgang til fødevarer, energi og ren luft at ånde i. Det er også særligt relevant i forhold til samfundets hurtigt voksende teknologiske udvikling, som muliggør nye aspekter af denne forvaltning.

Vi har i Rådet undersøgt og taget stilling til, hvordan vi bedst håndterer flere aktuelle kriser som klimakrisen, fødevarekrisen og energikrisen.

Her kan du læse om vores stillingtagen til de etiske hensyn og finde bidrag fra eksperter i vores redegørelser, baggrundstekster og udtalelser m.m.

Udvalgte publikationer

2023

Teknologier til fremstilling af nye alternativer til traditionelle animalske fødevarer

Nye fødevareteknologier bør imødekommes til fremstilling af alternativer til traditionelle animalske fødevarer, hvis de bidrager til bæredygtighed og sundhed. Det Etiske Råd udgivet en redegørelse, hvor de har kigget på de etiske overvejelser, som nye teknologier til fremstilling af alternativer til traditionelle animalske fødevarer kan give anledning til.

Læs mere og hent redegørelsen

2019

GMO og etik i en ny tid

I denne udtalelse taler Det Etiske Råd for, at det er tid for en ny debat om genmodificerede planter. Det er ændringen af planten, ikke teknikken, som bør være afgørende for en godkendelse. Alle planter med nye egenskaber bør screenes, uanset om de er udviklet med genteknologi eller traditionel forædling.

Læs mere og hent udtalelsen

2016

Den etiske forbruger

Redegørelsen tager fat om fænomenet 'den etiske forbruger', der handler om, at forbrugere gennem deres forbrug tager ansvar for de etiske problemer, som produktionen af fødevarer kan give anledning til. Rådet tager i redegørelsen stilling til etisk forbrug på to områder: Fødevarer fra dyr fodret med GMO og klimabelastende fødevarer.

Læs mere og hent redegørelsen

2016

Etisk forbrug af klimabelastende fødevarer

Bør det være op til 'den etiske forbruger', om vedkommende vil købe klimabelastende fødevarer – eller bør der ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning?

Læs mere og hent udgivelsen

2015

Det svære valg – udfordringer for den etiske forbruger

Fødevarerne er ansvarlige for 19 – 29 % af den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, og der er meget at hente, hvis vi begynder at spise mere klimavenligt. Vi har i denne antologi inviteret eksperter og interessenter til at give deres bud på, om det er forbrugernes ansvar at vende udviklingen.

Læs mere og hent udgivelsen

2012

Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden

Denne redegørelse diskuterer den ofte fremførte antagelse om, at der er store etiske problemer forbundet med at anvende bioenergi.

Læs mere og hent redegørelsen

2010

Vores mad og det globale klima

Klimaforandringerne er altovervejende en realitet. De sker langt hurtigere, end vi havde troet, og de rammer allerede en række mennesker kloden over på deres vitale livsgrundlag. Hvis ikke vi handler nu, vil problemerne mangedobles og også true vores børns og børnebørns fremtidsmuligheder.

Læs mere og hent udgivelsen