Etisk forbrug af klimabelastende fødevarer

Publiceret 25-04-2016

Bør det være op til 'den etiske forbruger', om vedkommende vil købe klimabelastende fødevarer – eller bør der ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning?

Klimaforandringerne er et etisk problem, fordi de skader andre mennesker alvorligt; i første omgang mennesker i varmere egne, i anden række os selv og vores efterkommere. Det Etiske Råd har set på ’etisk forbrug’: Bør det overlades til forbrugerne, om de vil købe klimabelastende fødevarer, eller bør der ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning. Et stort flertal anbefaler, at man i første omgang pålægger den uden sammenligning mest klimabelastende fødevare, oksekød, en klimaafgift.

Etisk forbrug af klimabelastende fødevarer

Bør det være op til 'den etiske forbruger', om vedkommende vil købe klimabelastende fødevarer – eller bør der ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning?

Læs redegørelsen (PDF)

Den etiske forbruger

Rådet tager i redegørelsen stilling til etisk forbrug på to områder, hvor nogle mener, at der er etiske problemer forbundet med fødevareproduktionen: Fødevarer fra dyr fodret med GMO og klimabelastende fødevarer.

Læs redegørelsen (PDF)