Etisk tema

Optimering af mennesket

I løbet af de seneste årtier har forestillingen om at gøre mennesket mere perfekt – at rette op på kroppens skavanker og sindets skrøbeligheder – taget fart inden for den medicinske og bioteknologiske forskning.

Er der en grænse mellem at reparere og forbedre vores egenskaber?

Læs her udtalelser, redegørelser, se film og find undervisningsmateriale om de etiske spørgsmål ved at optimere vores menneskelige egenskaber.

Udvalgte publikationer

2014

Neuroetik

Vi mener, at der nu og i de kommende år er et stort behov for at tage stilling til de helt nye typer af behandlingsformer, hjerneforskningen åbner mulighed for. Derfor har vi lavet dette materiale, hvor man finder en udtalelse om deep brain stimulation og nogle kommentarer til udtalelsen. Man kan også finde Svend Åge Madsens novelle Hin Anden og nogle tekster, der demonstrerer og beskriver, hvordan man kan bruge science fiction til at tage stilling til brugen af nye teknologier, fx teknologier, der er udviklet ud fra hjerneforskning og rummer nye etiske spørgsmål.

Læs mere og hent udgivelsen

2010

Medicinsk optimering - etiske overvejelser og anbefalinger

I redegørelsen diskuterer Det Etiske Råd spørgsmålet, om en udvikling i retning af øget anvendelse af medicinsk optimering er ønskværdig eller uønskværdig. Er medicinsk optimering et relativt uproblematisk gode i nutidens samfund, og er det blot én blandt mange andre acceptable måder at blive bedre på? Eller er medicinsk optimering en etisk betænkelig udvikling, fx for retfærdigheden i samfundet eller for vores opfattelse af, hvad der er "ægte" menneskelige præstationer?

Læs mere og hent redegørelsen

2010

Udtalelse om sociale robotter

Den teknologiske udvikling af robotter omfatter ikke længere blot industrirobotter, der kan programmeres til at løse veldefinerede og komplekse opgaver inden for fremstillingen af produkter som biler, mobiltelefoner, køleskabe, m.m. Nu og i fremtiden vil robotter også være at finde midt imellem mennesker - til brug for hjælp og støtte i sociale relationer.

Læs mere og hent udtalelsen

2010

Udtalelse om cyborgteknologi

Et nyt teknologiområde er under udvikling. Teknologierne inden for dette område muliggøres alle af det faktum, at man kan koble hjernens og centralnervesystemets bioelektriske signaler direkte til computere og robotdele, der enten befinder sig uden for kroppen eller er indopereret i kroppen.

Læs mere og hent udtalelsen

2007

Kunstig intelligens

Forestillingen om, hvordan man skaber kunstig intelligens, har forandret sig over tiden. Fra at tro, at hjernen kan erstattes af en fantastisk regnemaskine, og til at se intelligens som en myretue af samarbejdende enheder. Kunstig intelligens (KI) er maskiner, der er i stand til at overveje, lære og tage beslutninger på samme niveau som et menneske.

Læs mere og hent udgivelsen

2007

Teknologien i menneskets udvikling

Teknologien har været menneskets hjælpemiddel og slave i århundreder, men nærmer vi os en tid, hvor maskinen bliver vores ligemænd, og hvor meget styrer vi egentlig selv teknologien? Nogle, som for eksempel den amerikanske computerspecialist, opfinder og fremtidsforsker Ray Kurzweil, mener, det kun er et spørgsmål om tid, før det lykkes at overvinde disse forhindringer, og forskerne er allerede godt på vej.

Læs mere og hent udgivelsen

2002

Forbedring af mennesker og dyr

Oplæg fra den konference, Det Etiske og Det Dyreetiske Råd holdt den 19. november 2002 om ændringer af normale egenskaber hos mennesker og dyr. Det vil altså sige behandling af individer, som ikke er syge, men som ønsker - eller andre ønsker for dem - at forbedre deres præstationsevne over det gennemsnitlige. Hvilke etiske diskussioner giver det anledning til?

Læs mere og hent debatoplægget

2002

Fremtidens krop

En accelererende udvikling inden for teknovidenskaben sætter en ny dagsorden for os alle - ikke mindst hvad angår den menneskelige krop, der i stadig højere grad smelter sammen med teknologien. Det har 16 forskere og formanden for Det Etiske Råd sat fokus på udfra to perspektiver: Hvor fører udviklingen os hen? Hvad er vigtigt at diskutere inden vi når så langt? Læs de 17 kronikker i denne særavis fra Jyllands-Posten og Det Etiske Råd.

Læs mere og hent debatoplægget

FAQ om optimering af mennesket