Vores mad og det globale klima

Publiceret 24-03-2010

Etik til en varmere klode. Klimaforandringerne er altovervejende en realitet. De sker langt hurtigere, end vi havde troet, og de rammer allerede en række mennesker kloden over på deres vitale livsgrundlag. Hvis ikke vi handler nu, vil problemerne mangedobles og også true vores børns og børnebørns fremtidsmuligheder.

Mellem 20% og 30% af EU-landenes samlede udledning af drivhusgasser kommer fra fødevarerne, men fødevarerne påvirker klimaet meget forskelligt. For eksempel udvikler drøvtyggerne metan og lattergas i et omfang svarende til 18% af verdens totale udledning af drivhusgasser.

Jo mere klimabelastende fødevarer, vi vælger at fremstille og anvende i vores del af verden, jo mere vil klimaforandringerne ødelægge mulighederne for at dyrke fødevarer i de mest udsatte områder andre steder i verden.

Derfor er klima- og fødevarespørgsmålene også etiske spørgsmål, som blandt andet handler om lighed, retfærdighed og om, hvordan vi omgås naturen.

For at skabe debat om disse spørgsmål holdt Det Etiske Råd sammen med Forbrugerrådet en debatdag om klima, fødevarer og etik den 1. oktober 2009. Vi udgiver her oplæggene fra dagen, som forhåbentlig vil bidrage til offentlig debat og refleksion over vores fælles ansvar for at nedbringe klimabelastningen, ikke mindst på fødevareområdet, hvor meget kan gøres.

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA