Nyhed Høringssvar

Det Etiske Råds høringssvar

Det Etiske Råd følger udviklingen og bidrager til den offentlige debat ved at svare på nye lovforslag, udkast til bekendtgørelser og lignende inden for rådets mandat.

Vis flere...