Det Etiske Råd

EN DEL AF NATIONALT CENTER FOR ETIK

I Det Etiske Råd rådgiver og skaber vi debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Vi tager også stilling til etiske spørgsmål, der har at gøre med vores sundhedsvæsen.

Læs mere om Rådet her

Seneste udgivelse

Fosterundersøgelser

Er det forsvarligt at tilbyde alle gravide screeningsundersøgelser af fostret? Er det de rigtige sygdomme og egenskaber ved fostret, det eksisterende program tilbyder undersøgelser for? Er reguleringen af fosterdiagnostiske tilkøbsmuligheder tilfredsstillende? Det er nogle af de spørgsmål, Det Etiske råd har taget stilling til i en ny udtalelse om fosterdiagnostik.

Udtalelse om fosterundersøgelser

Nyt fra Det Etiske Råd

Følg os på LinkedIn