Det svære valg – udfordringer for den etiske forbruger

Publiceret 19-01-2015

Fødevarerne er ansvarlige for 19 – 29 % af den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, og der er meget at hente, hvis vi begynder at spise mere klimavenligt. Vi har i denne antologi inviteret eksperter og interessenter til at give deres bud på, om det er forbrugernes ansvar at vende udviklingen.

Det er et af vor tids største etiske problemer, at de nuværende generationer nedbryder naturområder, opbruger ikke-fornybare naturressourcer og forandrer klimaet med en hastighed, som truer med at ødelægge livsgrundlaget for kommende generationer.

I manglen på effektive politiske tiltag er fænomenet 'den etiske forbruger' vundet frem også på klimaområdet. Nogle forbrugere er begyndt at medtænke fødevarernes effekt på klima, når de køber ind i håbet om, at øget efterspørgsel på bæredygtige varer kan vende udviklingen – og endnu flere appellerer til, at vi skal tage ansvaret i den ene hånd og indkøbskurven i den anden.

Men er det den enkelte forbrugers ansvar at redde verden? Og er det sandsynligt, at forbrugerne kan vende udviklingen ved at tage individuelt ansvar? Eller skal andre aktører tage et større ansvar, hvis udviklingen skal vendes?

Denne antologi rummer 11 bidrag fra eksperter og interessenter, som med hver deres baggrund bidrager til at svare på disse spørgsmål.

DET SVÆRE VALG