Etisk tema

Indretning af sundhedsvæsenet

Meget er på spil i forvaltningen af vores sundhedsvæsen: hvilke behandlinger skal man f.eks. tilbyde patienter, og hvordan bør man i det hele taget prioritere behandlingstilbuddene, når der er begrænsede økonomiske ressourcer?  Et af sundhedsvæsenets vigtige formål er at tilbyde en effektiv og faglig korrekt behandling. At leve op til dette formål må dog ikke stå i modsætning til en omsorgsfuld behandling.

Vi har taget stilling til flere etiske dilemmaer, som du her kan læse om i redegørelser, antologier og udtalelser.

Udvalgte publikationer

2022

Omsorg i sundhedsvæsenet

Det Etiske Råd inviterer til, at vi stopper op og ser på, hvordan man får et sundhedsvæsen i balance, og hvordan omsorg fortsat udgør en del af den professionelle behandling, selvom den ikke er særlig målbar – og om der skal trækkes en grænse for, hvor meget mere effektivt, sundhedsvæsenet kan blive.

Læs mere og hent både redegørelsen og udtalelsen

2018

Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen

En lang række eksperter, læger, patientforeninger m.fl. har de seneste år givet udtryk for, at de oplever prioriteringen i sundhedsvæsenet som uretfærdig, uigennemskuelig og tilfældig. De peger på, at når hr og fru Danmark går ind ad døren til det danske sundhedsvæsen, afhænger kvaliteten af deres behandling af, hvilken sygdom de har pådraget sig. De mest omtalte eksempler på uretfærdig prioritering kommer fra psykiatrien, hvor meget syge patienter afvises og udskrives for tidligt.

Læs mere og hent udtalelsen

2018

Video fra konferencen om prioritering i sundhedsvæsenet

Se video og PowerPoint fra konferencen og bliv klogere på hvordan retfærdig prioritering i sundhedsvæsenet kan fremmes. Konferencen er baseret på Det Etiske Råds udtalelse om retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen som udkom d. 30. september 2018.

2018

Udtalelse om rituel omskæring af drenge

Læs her rådets udtalelse om rituel omskæring af drenge, som er udarbejdet på forespørgsel fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Tidligere på året bad Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Det Etiske Råd om at tage emnet drengeomskæring, som ikke er medicinsk begrundet, op til behandling. Det Etiske Råd har nu afleveret sit svar til udvalget.

2014

Anvendelsen af antibiotika

Efter vores vurdering kan problemet ikke løses alene ved at stoppe uforsvarlig anvendelse af antibiotika. Også velbegrundet brug af antibiotika fremmer resistens. Det betyder, at der er grund til tilbageholdenhed, selvom dette er forbundet med en lille risiko for patient, dyr, eller dyrebesætning. Der knytter sig med andre ord dilemmaer til løsningen af resistensproblemet, som må anerkendes af myndigheder, læger og dyrlæger såvel som af patienter og forbrugere

Læs mere og hent udtalelsen

2013

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet

Nedprioriteringer i sundhedsvæsenet virker som noget, der bare kommer snigende af sig selv. Det er ikke synligt, at nogen har truffet beslutninger om dem. Men sådan er det ikke i realiteten. Nedprioriteringer er et resultat af beslutninger!

Læs mere og hent antologien

2011

Sygdomsbehandling af inhabile demente

Udgivelse om sygdomsbehandling af inhabile demente. I afsnit ét nedenfor præsenterer Rådet kortfattet sine anbefalinger. I det efterfølgende afsnit præsenterer Rådet de overvejelser, der har ført frem til anbefalingerne. Afsnittet, der også rummer supplerende anbefalinger, fokuserer på fire temaer, nemlig paternalisme og retssikkerhed, anvendelse af tvang, patientens interesser samt kulturen på behandlingsstedet.

Læs mere og hent udgivelsen

2006

Obduktion og forskning på afdøde

Det Etiske Råd og Den Centrale Videnskabsetiske Komité afholdt i november 2004 et seminar om obduktion og forskning på afdøde. Det blev besluttet, at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, hvis opgave blandt andet var at foretage en analyse og udredning af forskning på afdøde, der fokuserede på etiske og videnskabsetiske spørgsmål, herunder indhentning af samtykke fra pårørende.

Læs mere og hent udgivelsen