Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden

Publiceret 10-05-2012

Denne redegørelse diskuterer den ofte fremførte antagelse om, at der er store etiske problemer forbundet med at anvende bioenergi

Et hovedkritikpunkt er, at energiafgrøder kan lægge beslag på knappe arealer i konkurrence med fødevareproduktionen, så de globale priser på fødevarer stiger til skade for verdens fattigste.

Et andet kritikpunkt er, at et øget krav om dyrkning af bioenergiafgrøder kan medføre, at naturen får mindre plads. Det Etiske Råd finder, at det er vigtigt at nuancere disse betragtninger og se på bioenergien i en større sammenhæng.

Her på siden kan du også læse et sammendrag af Rådets redegørelse. I sammendraget er der blandt andet korte videoklip med kommentarer fra medlemmerne af Rådets arbejdsgruppe om bioenergi.

BILAG TIL REDEGØRELSEN