Etisk tema

Kloning

Kloning betyder, at en organisme skabes som en kopi af en anden i stedet for en blanding af arvemassen fra en æg- og en sædcelle. Mange kender historien om fåret Dolly, der revolutionerede vores forståelse af, hvordan liv starter.

Dolly blev skabt med en teknik, man kalder kernetransplantation, som kan anvendes til reproduktiv og terapeutisk kloning. Dolly var således ikke datter af sin mor, men klon af sin mor. De etiske dilemmaer forbundet med kloning handler blandt andet om, hvornår man kan tale om, at menneskeligt liv opstår.

Læs mere om teknikkerne og dilemmaerne her på siden.

Publikationer

2008

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr.

Læs mere og hent udtalelsen

2004

Kloning og genmodificering af dyr

Høring over udkast til forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr

Læs mere og hent høringssvaret

2003

Høringssvar om rapporten "Genmodificerede og klonede dyr"

Høringssvar, november 2003.

Læs mere og hent høringssvaret

2002

Kloning af dyr

Det Etiske Råds udtalelse om kloning af dyr.

Læs mere og hent udtalelsen

2001

Kloning af mennesker

Etisk Forum for Unge er navnet på en forsamling af 11 udvalgte unge fra 9. og 10.-klasser i Danmark. De mødtes i Nyborg d. 8. marts 2001 for at diskutere og tage stilling til reproduktiv kloning af mennesker og har vedtaget en udtalelse.

Læs mere og hent udtalelsen

2001

Kloning

Denne publikation indeholder Det Etisk Råds stillingtagen til reproduktiv og terapeutisk kloning af mennesker, og Det Dyreetiske Råds stillingtagen til kloning af dyr. Der er hermed tale om en opfølgning af de to råds fælles debatoplæg om kloning og kloningsrelaterede teknikker fra juni 2000.

Læs mere og hent udtalelsen

2000

Kloning og kloningsrelaterede teknikker

Her nogle år efter opstandelsen over fødslen af det klonede får, Dolly, ser det ud til, at klonings-teknikkerne kan komme til at få betydning langt ud over, hvad der ligger i at kunne skabe genetisk identiske dyr - og i teorien også mennesker. Der forskes intensivt i at bruge teknikkerne til forskellige formål, nemlig at: - skabe genetisk identiske individer, - omprogrammere celler med henblik på at dyrke reservevæv til syge mennesker og med tiden måske dyrke hele, menneskelige organer, - genetisk ændre kommende dyr og mennesker.

Læs mere og hent debatoplægget

1997

Arbejdspapir om kloning

Ved kloning kan man skabe individer med identiske arveanlæg. Men skal vi, blot fordi vi kan? I arbejdspapiret har Det Etiske Råd formuleret sin holdning og gjort rede for, hvilke etiske overvejelser, der ligger bag. Arbejdspapiret lægger på den måde op til en åben debat om kloning.

Læs mere og hent arbejdspapiret