Etisk tema

Forebyggelse

Udvalgte publikationer

2019

Tidlig opsporing af sygdom

I udtalelsen diskuterer Det Etiske Råd de etiske dilemmaer, der opstår ved den form for tidlig opsporing, som målrettes bestemte individer og foregår uopfordret. Det kan eksempelvis være, hvor en person spørges om sit alkoholforbrug, sine rygevaner eller sin vægt eller inviteres til at deltage i en undersøgelse med henblik på at afdække en sygdomsrisiko. I disse situationer er der en særlig risiko for, at opsporingen kan virke stigmatiserende og privatlivskrænkende eller på anden måde føre til, at personen føler sig forurettet. 

Læs mere og hent udtalelsen

2016

Kronik: Er skjult påvirkning vejen til bedre folkesundhed?

Det Etiske Råd har set nærmere på de etiske dimensioner i blandt andet myndighedernes indkaldelse til screeningsprogrammer. De fleste danskere er glade for myndighedernes arbejde med forebyggelse, og de fleste ved også, hvad der skal til for at leve sundt. Alligevel bliver stadig flere overvægtige, mange vil ikke droppe smøgerne, og for nylig kunne Sundhedsstyrelsen med ærgrelse konstatere, at unge piger nu drikker lige så meget som drengene. De 25% fattigste danskere lever ti år kortere end de 25% rigeste.

Læs mere og hent kronikken

2016

Det Etiske Råds anbefalinger

Hvordan sikrer sundhedsvæsenet, at dets påvirkning af borgerne er etisk forsvarlig, når det handler om brugen af information, rekruttering og anbefalinger? Det Etiske Råd besluttede ved sit rådsmøde i juni 2015 at sætte emnet ”Nudging og folkesundhed” på sin arbejdsplan. Det følgende efterår gik arbejdet i gang. I policypapiret finder du Rådets anbefalinger samt den etiske tjekliste og en analyse af tre cases.

Læs mere og hent policypapiret

2016

Interviews fra debatdag om nudging

Det Etiske Råd inviterede til debat om nudging og folkesundhed torsdag d. 19. maj med tidligere rådgiver for Barack Obama, professor Cass R. Sunstein, der beskrives som en af opfinderne af begrebet 'nudging'. Se interviews fra dagen her på siden.

Læs mere og se interviewsene

2016

Etisk tjekliste

Formålet med den etiske tjekliste er at hjælpe medarbejdere, beslutningstagere og administratorer i stat, regioner og kommuner med at sikre en etisk forsvarlig påvirkning af borgerne i sammenhæng med folkesundhedsinterventioner, f.eks. informationskampagner eller opsøgende indsatser. Elementerne i tjeklisten er ikke nye, men listen samler en række væsentlige etiske hensyn med det formål at forenkle og forbedre processen med at kontakte borgerne.

Læs mere og hent tjeklisten

2015

Nudging og folkesundhed

Et projekt om de midler, som myndigheder berettiget kan tage i brug inden for sundhedsfremme og forebyggelse. De danske myndigheder forsøger på en række områder at påvirke danskerne til at leve sundere. Sådanne tiltag er forbundet med etiske dilemmaer knyttet til afvejningen mellem hensynet til på den ene side borgernes sundhed, på den anden side deres selvbestemmelse. Et virkemiddel som nudging sætter dilemmaet på spidsen, fordi det begrænser den påvirkedes mulighed for at tage aktivt stilling. 

Læs mere og hent udgivelsen

1999

Screening - en redegørelse

Et screeningsprogram er et program, hvor raske personer bliver inviteret til undersøgelse for at forebygge sygdom eller finde sygdom på et tidligt stadium. Udover screening for brystkræft og livmoderhalskræft, som er de mest kendte screeningsprogrammer, giver teknologien i dag mulighed for ca. 35 andre screeningsprogrammer. Og der er grund til at tro, at fremtiden vil byde på flere muligheder for at screene. I redegørelsen sætter Det Etiske Råd fokus på de etiske problemer i forbindelse med screening.

Læs mere og hent redegørelsen