Etisk tema

Stamceller

Forskning i stamceller berører de første faser af livet; nemlig befrugtede æg og udifferentierede celler. Stamcelleforskningen gør det klart, at livet kan begynde på adskillige måder, der for blot få år siden virkede som helt urealistisk science fiction.

Stamceller er særlige celler, der har evnen til at udvikle sig til forskellige celletyper i kroppen. Stamceller har stor betydning inden for medicinsk forskning, da de har potentiale til at blive brugt til behandling af forskellige sygdomme og skader ved at erstatte beskadigede eller døde celler. Læs her om vores anbefalinger om forskellige af de teknologier og metoder, der bliver brugt i forskningen.

Publikationer

2010

Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Læs i redegørelsen om nogle af de nye forskningsfelter inden for stamcelleforskningen og læs også Rådets stillingtagen til brugen af de nye teknikker.

Læs mere og hent redegørelsen

2007

Mand eller mus?

I vores kultur og lovgivning ser vi dyr og mennesker som to klart adskilte kategorier

Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd har set på, om dele af forskningen i blandingsvæsener vil kunne udfordre det, der gør mennesker til mennesker og dyr til dyr.

Læs mere og hent redegørelsen

2003

Menneskeligt livs begyndelse og fosteranlægs etiske status

Har et fosteranlæg fra undfangelsen samme etiske status som et født menneske? Eller får det fuld etisk status på et bestemt tidspunkt under graviditeten? Eller opnår det måske stigende etisk status i takt med, at graviditeten skrider frem? Og hvilke etiske forpligtelser over for fosteranlægget medfører denne status?

Læs mere og hent udgivelsen

2002

Reguleringen af forskning i og anvendelse af stamceller

Etisk begrundet stillingtagen til Genteknologiudvalgets spørgsmål om reguleringen af forskning i og anvendelse af stamceller

Læs mere og hent høringssvaret