Omsorg i sundhedsvæsenet

Publiceret 27-02-2022

Det Etiske Råd inviterer til, at vi stopper op og ser på, hvordan man får et sundhedsvæsen i balance, og hvordan omsorg fortsat udgør en del af den professionelle behandling, selvom den ikke er særlig målbar – og om der skal trækkes en grænse for, hvor meget mere effektivt, sundhedsvæsenet kan blive.

I sin redegørelse har rådet forholdt sig til alle aspekter af omsorg, og diskuterer, hvordan man skaber et etisk sammenhængende sundhedsvæsen, der tager højde for at patienter er forskellige og har forskellige behov.

Ønsker vi et humant og omsorgsfuldt sundhedsvæsen bør vi fortløbende diskutere, hvad omsorg i behandlingen går ud på. Det Etiske Råd ønsker at bidrage til denne diskussion.

Omsorg er ledelsens ansvar. Det er en væsentlig ledelsesopgave at tage stilling til, hvad der er slutmålet for en offentlig arbejdsplads som sundhedsvæsenet. Selvom budgetoverholdelse ikke er til diskussion, er det en kerneopgave for ledelsen at sikre udøvelsen af omsorg. Spørgsmålet om, hvorvidt omsorg er et middel til et mål eller noget godt i sig selv, bør stå højt på alles dagsorden.

Et af sundhedsvæsenets vigtige formål er at tilbyde en effektiv og faglig korrekt behandling. At leve op til dette formål må ikke stå i modsætning til en omsorgsfuld behandling. Omsorg er ikke en ekstra opgave, der kræver særlige ressourcer eller sin egen tid, møjsommeligt udvundet fra den kliniske hverdag. Det er en integreret del af enhver behandling.

Det Etiske Råd har sammenfattet sin holdning i syv budskaber:

  1. Omsorg er ledelsens ansvar
  2. Omsorg tager udgangspunkt i patienten
  3. Omsorg er en del af behandlingen
  4. Omsorg er vanskelig at måle og standardisere
  5. Nærvær og tid er væsentlig for omsorg
  6. Udøvelsen af omsorg er krævende
  7. Der værnes om omsorg gennem uddannelse

Redegørelse

Læs redegørelsen

(85 sider)

Redegørelse

Læs udtalelsen

(13 sider)