Udtalelse om rituel omskæring af drenge

Publiceret 26-06-2018

Læs her rådets udtalelse om rituel omskæring af drenge, som er udarbejdet på forespørgsel fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Tidligere på året bad Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Det Etiske Råd om at tage emnet drengeomskæring, som ikke er medicinsk begrundet, op til behandling. Det Etiske Råd har nu afleveret sit svar til udvalget.

Medlemmernes synspunkter

Hovedsynspunkterne i rådet er som følger:

Første synspunkt om lovgivning

15 medlemmer af Det Etiske Råd (Morten Bangsgaard, Anne-Marie Gerdes, Gorm Greisen, Kirsten Halsnæs, Herdis Hansen, Poul Jaszczak, Henrik Gade Jensen, Bolette Marie Kjær Jørgensen, Henrik Nannestad Jørgensen, Rune Engelbreth Larsen, Eva Secher Mathiasen, Thomas Søbirk Petersen, Anders Raahauge, Karen Stæhr og Signild Vallgårda) mener ikke, at det skal forbydes at udføre rituel omskæring i Danmark.

Andet synspunkt om lovgivning

2 medlemmer af Det Etiske Råd (Mia Amalie Holstein og Lise von Seelen) ønsker rituel omskæring forbudt i Danmark, indtil barnet selv er habil til at træffe beslutningen. Som udgangspunkt vil dette ifølge sundhedsloven være, når barnet fylder 15 år, men man kan udmærket gennem lovgivningen fastsætte en anden aldersgrænse end 15 år.

Første synspunkt om den etiske vurdering

9 medlemmer af Det Etiske Råd (Morten Bangsgaard, Anne-Marie Gerdes, Herdis Hansen, Mia Amalie Holstein, Poul Jaszczak, Henrik Gade Jensen, Eva Secher Mathiasen, Lise von Seelen og Karen Stæhr) er modstandere af den eksisterende omskæringspraksis og finder den etisk forkert.

Andet synspunkt om den etiske vurdering

8 medlemmer af Det Etiske Råd (Gorm Greisen, Kirsten Halsnæs, Bolette Marie Kjær Jørgensen, Henrik Nannestad Jørgensen, Rune Engelbreth Larsen, Thomas Søbirk Petersen, Anders Raahauge og Signild Vallgårda) finder ikke, at den eksisterende omskæringspraksis entydigt kan vurderes som etisk uforsvarlig i sig selv.

Udtalelse om rituel omskæring af drenge