Anvendelsen af antibiotika

Publiceret 17-01-2014

Vi ønsker med denne udtalelse at kvalificere den samfundsmæssige stillingtagen til, hvordan vi imødegår truslen fra udviklingen af resistens imod antibiotika.

Efter vores vurdering kan problemet ikke løses alene ved at stoppe uforsvarlig anvendelse af antibiotika. Også velbegrundet brug af antibiotika fremmer resistens. Det betyder, at der er grund til tilbageholdenhed, selvom dette er forbundet med en lille risiko for patient, dyr, eller dyrebesætning. Der knytter sig med andre ord dilemmaer til løsningen af resistensproblemet, som må anerkendes af myndigheder, læger og dyrlæger såvel som af patienter og forbrugere

Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget af Rådet ved rådsmødet den 19. december 2013.

Arbejdspapirer

Til udtalelsen hører tre arbejdspapirer, som udgør en væsentlig del af det udredningsarbejdet. Læs om:

Du kan finde et videointerview med praktiserende læge Michael Dupont og nyrepatient Malene Madsen, der diskuterer de dilemmaer, afvejningen mellem aktuelle og kommende patienters behov for behandling udgør. Er det fx rimeligt at udskrive antibiotika imod æstetiske lidelser som acne, vel vidende at vi dermed forringer kommende patienters adgang til virksomme antibiotika, der måske kan være livsvigtig.

Relateret indhold

Videointerview om anvendelsen af antibiotika

Se et interview med en praktiserende læge og en nyrepatient, der diskuterer de dilemmaer, afvejningen mellem aktuelle og kommende patienters behov for behandling udgør.

Se mere

ANVENDELSEN AF ANTIBIOTIKA