Det Etiske Råds anbefalinger

Publiceret 11-10-2016

Hvordan sikrer sundhedsvæsenet, at dets påvirkning af borgerne er etisk forsvarlig, når det handler om brugen af information, rekruttering og anbefalinger?

Det Etiske Råd besluttede ved sit rådsmøde i juni 2015 at sætte emnet ”Nudging og folkesundhed” på sin arbejdsplan. Det følgende efterår gik arbejdet i gang.

Arbejdet har fokuseret på grænser for og muligheder ved systematisk brug af skjult påvirkning. Nærmere bestemt når sundhedsvæsenet systematisk bruger skjult påvirkning for at fremme folkesundheden.

I policypapiret finder du Rådets anbefalinger samt den etiske tjekliste og en analyse af tre cases. Til policypapiret hører også følgende baggrundstekster:

Etisk baggrundsnotat

POLICYPAPIR

Policypapiret rummer Det Etiske Råds anbefalinger samt den etiske tjekliste og analyse af tre cases.

LÆS ANBEFALINGERNE

Poul Jaszczack

ANBEFALING 2.A

Poul Jaszczak anbefaler 2.a: Nej til systematisk anvendelse af skjult påvirkning.

SE VIDEOEN

Signild Vallgaarda

ANBEFALING 2.B

Signild Vallgårda anbefaler 2.b: Ja til systematisk anvendelse af skjult påvirkning, medmindre der er risiko for alvorlig skade. Og om anbefaling 1.a: Myndighedsforpligtelse bør præciseres i loven.

SE VIDEOEN

MEDLEMMER AF ARBEJDSGRUPPEN

Thomas Ploug, etiker, professor (formand for arbejdsgruppen)
Gorm Greisen, overlæge, professor
Poul Jaszczack, tidl. overlæge
Mickey Gjerris, etiker, lektor
Christian Borrisholt Steen, politisk konsulent
Signild Vallgårda, historiker, professor

Kontakt
Morten Andreasen
Projektleder
+45 72 21 68 64
moa@dketik.dk

Gorm Greisen

ANBEFALING 2.C

Gorm Greisen anbefaler 2.c: Ja til systematisk anvendelse af skjult påvirkning, hvis fordelene klart opvejer ulemperne.

SE VIDEOEN