Udtalelse om sociale robotter

Publiceret 11-01-2010

Den teknologiske udvikling af robotter omfatter ikke længere blot industrirobotter, der kan programmeres til at løse veldefinerede og komplekse opgaver inden for fremstillingen af produkter som biler, mobiltelefoner, køleskabe, m.m.

Nu og i fremtiden vil robotter også være at finde midt imellem mennesker - til brug for hjælp og støtte i sociale relationer. Robotter til anvendelse i sociale og følelsesmæssige relationer er under udvikling i forskningslaboratorier i Europa, USA og Japan. Ved siden af industrirobotterne findes der dermed en anden type robotter, 'sociale robotter', der kan interagere med mennesker i dagligdags situationer. Især i Japan er adskillige af disse 'sociale robotter' i dag tilstede på markedet: der findes fx en receptionistrobot, ligesom man kan erhverve sig forskellige robotter, der kan være behjælpelige med løsning af opgaver i hjemmet.

Udtalelse om sociale robotter