Kloning og genmodificering af dyr

Publiceret 08-09-2004

Justitsministeriet har ved skrivelse af 6. august fremsendt udkast til forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr. Lovforslaget har til formål at fastsætte regler for anvendelsen af klonings- og genmodificeringsteknikker på hvirveldyr. Udkastet gennemfører en del af de anbefalinger, som Udvalget vedr. genmodificerede og klonede dyr er kommet med i rapporten fra oktober 2003, Det Etiske Råd kan i den forbindelse gentage, at kloning og genmodificering af dyr ikke skønnes at indebære risiko for, at der herved banes vej for kloning af mennesker.