Leif Vestergaard Pedersen

Leif Vestergaard Pedersen

Formand, cand.oecon., tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland.

Leif Vestergaard Pedersen er rådgiver og debattør på sundhedsområdet og er medlem af Medicinrådet, indstillet af Danske Patienter.

Leif Vestergaard Pedersen beskæftiger sig med sundhedsvæsenets organisering og funktion – mest med patienternes perspektiv. Han er optaget af at sikre patienterne større indblik i og indflydelse på egen behandling. Sundhedsvæsenet fokuserer ofte på de mest avancerede behandlinger og overser let det, der betyder noget for patienterne og de pårørende. Patientansvarlig læge og patient rapporterede resultater af behandlinger er centrale redskaber på dette område – og så må man ikke glemme, at sundhedsvæsenet omfatter meget andet end hospitalerne.

Leif Vestergaard Pedersen er født i 1956.

Etiske Temaer

Leif Vestergaard Pedersen holder til Trekantsområdet og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Diagnoser
  • Forebyggelse og folkesundheds
  • Personlig medicin
  • Sundhedsdata
  • Sundhedsvæsen og behandlingstilbud
  • Medicin, patenter og patienter
  • Hvad er vigtigst: effekt eller nytte?
  • Prioritering i sundhedsvæsenet - af hvem og af hvad?
  • Sundhedspolitik og sundhedsprofessionelle - hvem gør hvad?

Kontakt:

Telefon: +45 21 24 23 16
E-mail: Leifvp@gmail.com

Beskikket: 15. april 2019 (15. februar 2022 som formand)
Medlemsperiode udløber: 14. april 2025
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd