Rådsmøder

Det Etiske Råds afholder 11 rådsmøder om året. Her kan du finde dagsordener for de afholdte møder.

D. 16. januar 2023. Dagsorden følger.

Dagsorden for rådsmøde nr. 389 d. 24. august 2023

Pkt. 1 kl. 10:15 – 10:20: Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 388, den 22. juni 2023

Pkt. 2 kl. 10:20 – 10:40: Orientering fra formanden

Pkt. 3 kl. 10:40 - 12:50 Abort og fosterdiagnostik

Pkt. 4 kl. 12:50 – 13:00 Efterårets lanceringer og presseaktiviteter

Pkt. 5 og 6 kl. 14:00 – 18:15 Dødshjælp

Pkt. 7 kl. 18:15 - 18:50: Dødshjælp – rådets videre arbejde

Pkt. 8 kl. 18:50 – 19:00: Eventuelt

Se dagsordenen for Det Etiske Råds møde d. 23. juni 2022.

 1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 375, den 21. april 2022
 2. Orientering fra formanden, inkl. kort oversigt over projekterne
 3. Opfordring fra Sundhedsudvalget til udtalelse fra Rådet vedr. organdonation
 4. Etik, fortsættelse af tema politik/etik/videnskab
 5. Projekt: Nye fødevareteknologier
 6. Surrogatmoderskab – inkl. oplæg
 7. Fondsstrategi
 8. Eventuelt

Se dagsordenen for Det Etiske Råds møde d. 18. august 2022.

 1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 377, den 23. juni 2022
 2. Surrogatmoderskab - oplæg og debat
 3. Organdonation - oplæg og debat
 4. Kirkeministerens anmodning om gældende regler for genanvendelse af implantater efter kremering.
 5. Orientering fra formanden
 6. Drøftelse af partnerskaber

Se dagsordenen for Det Etiske Råds møde d. 15. september 2022.

 1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 378, den 18. august 2022
 2. Orientering fra formanden
 3. Surrogatmoderskab – intern diskussion og positionering
 4. Kirkeministerens anmodning om gældende regler for genanvendelse af implantater efter kremering
 5. Organdonation – intern diskussion og positionering
 6. Ungdommens Folkemøde
 7. Projektstruktur
 8. Eventuelt

Se dagsordenen for Det Etiske Råds møde d. 27. oktober 2022.

 1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 379, den 15. september 2022
 2. Orientering fra formanden
 3. Organdonation samtykkemodeller
 4. DCD høringssvar og udtalelse
 5. Surrogatmoderskab
 6. Eventuelt

D. 17. november 2022. Dagsorden følger.

D. 15. december 2022. Dagsorden følger.