Medlemmer

Rådet består af 17 medlemmer, der bliver udpeget for en 3-årig periode. Medlemmer kan genbeskikkes for yderligere 3 år og kan derfor højst være medlem i 6 år. Medlemmerne er en blanding af fag- og lægpersoner.

9 medlemmer bliver udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og 8 medlemmer bliver udpeget af fire ministerier (Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet).

Her kan du se, hvem der er medlem og finde mere information om de enkelte medlemmer.

Medlemsoversigt

I oversigten kan du se, hvornår medlemmerne af Det Etiske Råd er udpeget og hvorfra, de er blevet beskikket.

Medlemmer og beskikkelse.pdf

Leif Vestergaard Pedersen
Leif Vestergaard Pedersen
Formand
Berit Andersen
Berit Andersen
Næstformand, cheflæge og professor i screening
Anette Hygum
Anette Hygum
Specialeansvarlig overlæge, palliativt team
Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt
Christian Gamborg
Christian Gamborg
Ph.d. og lektor i Naturressourceetik
Københavns Universitet
Grete Christensen
Grete Christensen
Sygeplejerske, tidligere formand for Dansk Sygeplejeråd
Ida Donkin
Ida Donkin
Læge gynækologisk/obstetrisk afdeling, PhD indenfor epigenetik/reproduktion
Jacob Giehm Mikkelsen
Jacob Giehm Mikkelsen
Professor MSO, Ph.d. Institut for Biomedicin, HEALTH
Aarhus Universitet
Knud Kristensen
Knud Kristensen
Cand.scient.pol., forhenværende formand for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
Lise Müller
Lise Müller
Sygeplejerske, næstformand i SF
Merete Nordentoft
Merete Nordentoft
Klinisk professor ved Region Hovedstadens Psykiatri
Mie Oehlenschläger
Mie Oehlenschläger
Tech-analytiker, cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling.
Stefan Hermann
Direktør
Life Fonden
Svend Brinkmann
Svend Brinkmann
Professor i almenpsykologi og kvalitative metoder, ph.d. i psykologi. Foredragsholder og radiovært,
Aalborg Universitet
Rasmus Willig
Rasmus Willig
Forstander for Suhrs Højskole, ph.d. i sociologi
Christine Nellemann
Christine Nellemann
Humanbiolog, ph.d. fra Københavns Universitet
Birgitte Arent Eiriksson
Birgitte Arent Eiriksson
Direktør i Justitia
Mikkel Wold
Mikkel Wold
Sognepræst Marmorkirken