Birgitte Arent Eiriksson

Birgitte Arent Eiriksson

Direktør i Justitia

Birgitte Arent Eiriksson er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia, som har fokus på frihedsrettigheder, grundlæggende menneskerettigheder, retssikkerhed og retsstatslige principper.

Birgitte er debattør, oplægsholder, forfatter og har tidligere besiddet en række forskellige stillinger på Justitsministeriets område og er i dag også medlem af Dataetisk Råd.

Udpeget af: Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Birgitte Arent Eiriksson er født 2. september 1970