Christian Gamborg

Christian Gamborg

Ph.d. og lektor i Naturressourceetik ved Københavns Universitet.

Christian er lektor i naturressourceetik ved Københavns Universitet (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi). Han er uddannet forstkandidat og ph.d. i bioetik. Hovedparten af hans forskning vedrører etiske aspekter af vores brug af naturen og vores forhold til miljøet. Han forsker i såvel mere grundlæggende problemer inden for dette felt samt i de forvaltningsmæssige og politiske aspekter og offentlighedens opfattelser.

Det meste af Christians arbejde foregår i tværfaglige samarbejder. Han har arbejdet med etiske spørgsmål i forhold til en lang række emner, herunder bæredygtig arealanvendelse, bioenergi og klimaforandringer, fødevarer, nye avls- og forædlingsteknologier (bl.a. GM, Crispr, genomisk selektion) og risikovurdering samt etiske aspekter af jagt, vildtforvaltning, skovbrug, naturbeskyttelse og -genopretning og friluftsliv.

Christian er interesseret i, hvordan en bedre forståelse af underliggende værdispørgsmål kan være med til afhjælpe uenigheder og løse op for konflikter.

Christian Gamborg er født i 1969.

Kontakt

Københavns Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), SCIENCE Sektion for Natur og Miljø
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
Tel.: +45 35 33 17 34
E-mail: chg@ifro.ku.dk

Genbeskikket: September 2022
Medlemsperiode udløber: September 2025
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af miljøministeren