Anette Hygum

Anette Hygum

Specialeansvarlig overlæge, palliativt team, Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt.

Beskikket: 18. marts 2022
Medlemsperiode udløber: 17. marts 2025
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd