Berit Andersen

Næstformand, professor i screening og ledende overlæge ved Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers.

Berit Andersen er speciallæge i samfundsmedicin, professor i screening ved Aarhus Universitet og ledende overlæge af Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers. Afdeling for Folkeundersøgelser har ansvar for planlægning, administration, kvalitet, forskning og udvikling af kræftscreeningsprogrammer i Region Midtjylland.

Berit deltager i koordinerende samarbejder om kræftscreening på nationalt niveau samt i internationale samarbejder.

Som professor leder Berit en forskergruppe inden for kræftscreening med særligt fokus på borgernes screeningsadfærd og organisering af screeningsprogrammer. Ofte handler det om fordele, ulemper og etiske dilemmaer i screening, herunder fx opgørelser af effekten af screeningsprogrammer, borgerinddragelse for at sikre de bedste muligheder for gode tilbud af høj kvalitet for alle, kvalitet af screeningsundersøgelserne, informerede valg om deltagelse og begrænsning af social ulighed i effekten.

Berit er optaget af, hvordan viden om etik og etiske dilemmaer kan etableres, udbredes, debatteres og sættes op i forhold til egne værdier, så individuelle standpunkter kan tages, og så beslutninger af betydning for fællesskabet træffes på fælles og oplyst grundlag.

Berit Andersen er født i 1965.

Kontakt

Tel. +45 78 42 01 71
Mobil +45 20 56 74 76
E-mail: berand@rm.dk

Beskikket: 1. januar 2020
Medlemsperiode udløber: 31. december 2022
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af sundhedsministeren