Henrik Nannestad Jørgensen

Henrik Nannestad Jørgensen

Cand.mag. i nordisk litteratur og kunsthistorie, skolebestyrer.

Siden 1998 skolebestyrer på Henriette Hørlücks Skole og grundlægger af Odense International School i 2011, hvis overordnede mål er at give danske børn indsigt i en international verden og internationale elever indblik i dansk kultur.

Bestyrelsesmedlem på Mulernes Legatskoles Gymnasium samt H.C. Andersen Festivals Uddannelseskomité. Har med 13 år i reklamebranchen tillige indsigt i strategisk kommunikation.

Er særligt optaget af dannelsesaspektet i uddannelsessektoren og individets ret til at kunne at være sig selv og udvikle sig i samspil med andre.

Henrik Nannestad Jørgensen er født i 1956.

Kontakt

Slotsvænget 1,
5000 Odense C
Tel.: +45 21 62 19 89
E-mail: hnj@hhskole.dk

Beskikket: 12. juni 2018
Medlemsperiode udløber: 11. juni 2024
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd