Mikkel Wold

Mikkel Wold

Uddannet cand.theol. 1992 samme år afsluttet 2-årig uddannelse fra Hamburger Institut für Logotherapie und Existenzanalyse

Mikkel Wold er født i 1958.

Sognepræst Marmorkirken siden 1994, sideløbende hermed lektor (deltid) Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (2008-18)
Tidl. medlem Den Centrale Videnskabsetiske Komité (1998-2000)
Censor i teologi Københavns og Aarhus Universitet
Forfatter til flere bøger og artikler om teologi, psykologi, samfund.
Seneste bøger: Tag etikken tilbage (sammen med bl.a. Jesper Jespersen, Peter Kemp, Ole Jensen), Krop og ånd (med Bente Klarlund Pedersen), Gå med fred. Samtaler om livsmod (med Bodil Jørgensen)

Beskikket: 15. maj 2023
Medlemsperiode udløber: 14. maj 2026
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Udvalget for Det Etiske Råd