Molekylerne i genetikken

Her hører du bl.a., hvordan man fandt ud af, at det er DNA og ikke proteinerne, der bærer den genetiske kode.

Du følger, hvordan forskerne fandt ud af, at DNA-molekylet er opbygget som en dobbelt-helix, og at den basale kode i et gen – en codon – består af tre baser. Du ser, hvordan cellen til en vis grad kan reparere sit DNA, hvis det bliver ødelagt. Du hører om de kodende områder i et gen – exonerne – og de ikke-kodende områder – intronerne. Og du introduceres til retrovirus, som kan lave proteiner på samme måde som højerestående organismer.

Cellens nøglemolekyler

Dna og proteiner er nøglemolekyler i cellens kerne. Forskningen i dna-molekylet stod i lang tid i skyggen af forskningen i proteinerne. Proteiner er opbygget af 20 aminosyrer, mens dna er opbygget af fire forskellige nukleotider.

Gå til undervisningsmaterialet

Et gen koder for et protein

Ét gen koder for ét protein. I 1941 fandt forskere ud af, at ét bestemt gen koder for ét bestemt protein. Allerede i 1902 beskrev Archibald Garrod den arvelige sygdom alkaptonuri som en medfødt fejl i stofskiftet.

Gå til undervisningsmaterialet

Gener består af DNA

Hvad sker der, hvis man blander en ufarlig og levende bakterie med en sygdomsfremkaldende men død bakterie? Den levende bakterie kan "pludselig blive sygdomsfremkaldende.

Gå til undervisningsmaterialet

Bakterier og virus har også DNA

Har bakterier overhovedet noget til fælles med mennesker? Ja, de parrer sig. Mikroskoperne leverede beviset for, at der eksisterer encellede bakterier.

DNA ligner en snoet stige

DNA-molekylet har form som en snoet stige. Flere forskere var med i jagten om at komme først med en model for, hvordan dna rent faktisk ser ud.

Gå til undervisningsmaterialet

Halvdelen ved det hele

En halv DNA-stige har informationen til en hel stige. I dna-molekylet danner adenin fast par med thymin, og guanin danner fast par med cytosin.

Gå til undervisningsmaterialet

RNA, DNA og proteiner

Hvordan bliver DNA-koden oversat, så der dannes lige præcis de proteiner, som den enkelte celle har brug for? DNA findes især i cellens kerne.

Gå til undervisningsmaterialet

DNA-koder består af baser

Den genetiske kode må være et sprog, hvor de basale enheder er de fire N-holdige baser: A=Adenin, T=Thymin, C=Cytosin og G=Guanin. Signalerne fra arvemassen til cellens proteinsyntese, i form af transfer-RNA, er sammensat af serier af tre af disse fire baser – de såkaldte codons, der hver koder for en bestemt aminosyre.

Gå til undervisningsmaterialet

Gener er DNA-sekvenser

Et gen består af en sekvens af DNA-nukleotider. Hvordan definerer man egentlig et gen?

Gå til undervisningsmaterialet

En RNA-besked kan ændres

Hvordan kommer DNA-koden ud af cellekernen? Det logiske måtte være, at mRNA er en tro kopi af det dna, som den er transskriberet fra.

Gå til undervisningsmaterialet

Nogle vira klarer sig med RNA

Nogle vira gemmer genetisk information i RNA. Oprindelig mente man, at dna var den eneste form for genetisk lagringsmedie.

Gå til undervisningsmaterialet

RNA kom før DNA

RNA var faktisk det første genetiske molekyle. Men hvorfor skiftede naturen så over til DNA? En forklaring er, at RNA er mere ustabilt end DNA.

Gå til undervisningsmaterialet

 

Mutationer

Mutationer er ændringer i den genetiske information. Hugtænder, høgenæser eller dobbelthager. Mandeløjne, hvepsetalje eller Skipper Skræk-muskler?

Gå til undervisningsmaterialet

Mutationer kan repareres

Uden mutationer ville vi mennesker nok ikke være på Jorden i dag. Indtil 1950'erne mente de fleste biologer, at gener var stabile enheder.

Gå til undervisningsmaterialet