Bakterier og virus har også DNA

Publiceret 19-04-2016
Undervisning

Har bakterier overhovedet noget til fælles med mennesker?

Ja, de parrer sig. Mikroskoperne leverede beviset for, at der eksisterer encellede bakterier. Men man diskuterede stadig, om bakterier havde gener, og hvilke egenskaber de måtte have til fælles med højere livsformer.
Spørgsmålet faldt på plads i 1940’erne, da man fandt ud af, at bakterier "parrer sig". Under det man kalder konjugationen - det vil sige foreningen - udveksler bakterierne gener via et parringsrør, som forbinder de to bakterier.

I et elektronmikroskop kunne man se, at virus gør noget lignende. En virus hæfter sig på en værtsbakterie og sprøjter sine gener ind via et rør. I 1952 viste Alfred Hershey, at det udelukkende er dna, der er ansvarlig for reproduktionen af nye virus i en inficeret celle.
Det var en ualmindelig god støtte til Averys tidligere forsøg, der viste, at gener er lavet af dna. Det viste også, at man både kan bruge bakterier og virus til at undersøge generelle principper i genetik.

Animation

Få forklaret, hvordan Joshua Lederberg brugte muterede bakterier til at vise, at bakterier kan udveksle egenskaber. Senere i animationen følger vi forskeren Alfred Hershey, som undersøgte, hvordan en virus kan omdanne en bakterie til en "fabrik", der producerer bakteriofager - altså nye virus, der angriber bakterier.

Quiz

Prøv at finde ud af, i hvilken rækkefølge et antal gener overføres fra en bakterie til en anden under parringen - konjugationen. Du skal bl.a. bruge forskellige vækstmedier med forskelligt næringsindhold.

Indhold på siden