Mutationer kan repareres

Publiceret 19-04-2016
Undervisning

Uden mutationer ville vi mennesker nok ikke være på Jorden i dag.

Indtil 1950'erne mente de fleste biologer, at gener var stabile enheder. Den idé, at dna kunne skades og siden repareres, kom fra forskere, som prøvede at forklare, hvorfor deres mikrober opførte sig underligt.
Forskerne troede, at de havde slået bakteriekulturerne ihjel med ultraviolet lys. Men hvis kulturerne blev stillet ved et vindue, blev de vakt til live igen. Og der kunne på underlig vis dukke mutationer op, længe efter at en kultur havde været udsat for en mutagen påvirkning.

Undersøgelser af organismer lige fra bakterier til mennesker har afdækket en hel skare af enzymer, som har det formål at udbedre skader, der er opstået på grund af mutagener i miljøet eller som følge af fejl i dna-replikationen. Uden disse enzymer ville der opstå et helt uacceptabelt antal mutationer i dna. Sygdomme, som skyldes ødelagte reparationsenzymer, forkorter livet. Det understreger, at overlevelse afhænger af dna-reparationen. Men paradoksalt nok har de selv samme dna-skader også en stor betydning for overlevelse. For uden disse fejl og mutationer ville evolutionen slet ikke finde sted.

Animation

Albert Keiner fortæller om sit forsøg, hvor nogle bakterier tilsyneladende var slået ihjel med ultraviolet lys. Men når de blev udsat for lys, blev de “vakt til live” igen. I animationen følger du også forskerne Solomon Goodgal og Stan Ruperts forsøg med Hemophilus influenzae bakterien, som viste, at cellerne kom sig, fordi lyset hjalp dem med at reparere deres DNA, der var ødelagt af UV-lyset.

Quiz

Arbejd med sygdommen Xeroderma pigmentosum (XP), hvor patienterne udvikler hudkræft, når de opholder sig i almindeligt sollys. Du skal bl.a. finde ud af, hvad det er for en skade, som UV-lyset medfører.

Indhold på siden