Ønskebarn

Ønskebarn er et undervisningsmateriale, der handler om de valg, man må træffe, når man bringer børn til verden med hjælp fra teknologien. Brug materialet til at starte en debat i klassen eller i forbindelse med tværfaglige undervisningsforløb.

Undervisning om forplantningsteknologiens muligheder og etiske dilemmaer

Materialet »Ønskebarn« er blevet lavet i samarbejde med to 9. klasser fra Ølgod Skole og elever fra 8. – 10.klasses årgang fra Mentiqa-Odense. I september måned 2014 var elever fra Ølgod og Odense til en workshop hos Det Etiske Råd. Eleverne gav input til både indhold og grafik, og diskussionen gik livligt og med god energi.

Gå til undervisningsmaterialet

Embryo- og dobbeltdonation

Dette afsnit stiller skarpt på to nye veje at gå indenfor assisteret reproduktion, nemlig hvor man enten donerer befrugtede æg eller både æg eller sædceller kommer fra donor.

Gå til undervisningsmaterialet

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik er en teknik, som gør det muligt at undersøge fostret for forskellige sygdomme og misdannelser, mens det stadig befinder sig i en kvindes livmoder. Man kan også fastslå, hvilket køn fostret har. I løbet af nogle år udvikles der antagelig nye metoder til fosterdiagnostik, så den gravide kvinde kan få en lang række af informationer om fostret, inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge. 

Gå til undervisningsmaterialet

Hvad er etik?

Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov.

Gå til undervisningsmaterialet

Konkret anvendelse af Præimplantations Genetisk Diagnostik

Præimplantations genetisk diagnostik (forkortet PGD) er en teknik, hvor man kan undersøge det befrugtede æg, inden det sættes op i kvindens livmoder. Man kan sige, det er en form for ægsorteringsbehandling. Før man bruger denne teknik, der gør det muligt at til- og fravælge børn ud fra bestemte kriterier, skal man nøje overveje de etiske aspekter.

Gå til undervisningsmaterialet

Rugemødre

Når en kvinde indvilger i at blive gravid med det formål, at hun skal føde et barn, som hun overdrager til andre ved fødslen, taler man om surrogatmoderskab (eller rugemoderskab). Ofte benyttes rugemødre fra lande, hvor kvinder lever i fattigdom.

Gå til undervisningsmaterialet

Nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Der bliver i disse år vendt op og ned på vores traditionelle opfattelser af, hvordan levende væsener kan blive til. Blandt andet som led i stamcelleforskningen bliver det klart, at livet kan begynde på adskillige måder, der blot for få år siden virkede som helt urealistisk science fiction.

Gå til undervisningsmaterialet

Hent materialet

Du kan bruge temaerne på denne side sammen med hæftet Ønskebarn. Temaerne har været diskuteret af Det Etiske Råd og de tilknyttede tekster er sammenfatninger af Rådets udgivelse om det pågældende emne. Du skal derfor være opmærksom på, at der siden Rådets udgivelse kan være sket nogle ændringer i de faktuelle oplysninger.

Hent hæftet

Lærervejledning

Emnet er velegnet som et tværfagligt projektforløb i samfundsfag, kristendom og biologi. Forløbet strækker sig over 3 til 4 uger inkl. faglig gennem- gang og skriveproces, hvor alle lektioner i de tre fag er inddraget, eller i forbindelse med projektop- gave eller projektforløb i 9.-10. klassetrin eller 1.g i gymnasiet.

Hent lærervejledningen