Undervisning om forplantningsteknologiens muligheder og etiske dilemmaer

Publiceret 25-11-2015
Undervisning

Materialet »Ønskebarn« er blevet lavet i samarbejde med to 9. klasser fra Ølgod Skole og elever fra 8. – 10.klasses årgang fra Mentiqa-Odense. I september måned 2014 var elever fra Ølgod og Odense til en workshop hos Det Etiske Råd. Eleverne gav input til både indhold og grafik, og diskussionen gik livligt og med god energi. I december måned 2014 var udkast til materialet klar til afprøvning. To 9. klasser fra Ølgod Skole arbejdede med udkastet, og mange af elevernes kommentarer blev efterfølgende brugt til at gøre hæftet færdigt.

Webbaseret materiale

Til hæftet er der i år knyttet en elektronisk del. To af medarbejderne fra Det Etiske Råds sekretariat var på besøg hos Ølgod Skole, hvor eleverne i de to 9. klasser udfordrede både teknik og etik på Ønskebarns hjemmeside.

Ulla Hybel er projektleder for materialet om Ønskebarn. Både hun og Jesper Møller-Fink, som er Rådets webmaster, har været glade for samarbejdet med eleverne:

"Det Etiske Råd har udgivet Etisk Forum for Unge siden 2001. Vi har mange gange talt om at få input fra målgruppen i løbet af den proces, der går forud for det færdige trykte hæfte. Nu har vi prøvet det, og været rigtig glade for samarbejdet med de unge. Jeg tror, at det eleverne allermest har bidraget med, er at vi i højere grad har kunnet se på materialet med målgruppens øjne. Det har været en stor kilde til inspiration for os", siger Ulla Hybel.

Jesper Møller-Fink har især arbejdet med den elektroniske del af materialet:

"Eleverne tjekker straks brugervenligheden og vurderer, om det de ser, er interessant og spændende nok til at udforske. Vi har ændret en del i formatet efter at have været på besøg hos eleverne i Ølgod. De efterspørger overblik og tilgængelighed – og ikke mindst at kunne bruge materialet på hele den palet af teknologi, som de bruger i dagligdagen."

Shannon og Jeppe fra Ølgod Skole fortæller om indtryk fra workshoppen og etiske spørgsmål.

Peter Christensen er lærer for de to 9. klasser fra Ølgod Skole: "Etik er et af livets grundsten, og jeg tror på, at det optager rigtig meget de unge mennesker, hvordan vi behandler hinanden". Se Peter fortælle om, hvorfor etik efter hans erfaring optager unge mennesker:

Hanne Wilhelmsen er lærer på Mentiqa, Odense.