Hvad er etik?

Publiceret 25-11-2015
Undervisning

Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov.

Man kan som oftest blive klogere på etik ved at prøve at gøre sig klart, hvilke værdier og hensyn man vil lægge vægt på i en bestemt sammenhæng. Nogle gange hjælper denne klargøring én til at finde ud af, hvad man faktisk anser det for rigtigst at gøre. Et eksempel kan være kloning af mennesker. Nogle vil mene, at kloning af mennesker bør være forbudt, da fremstilling af kopier af et menneske vil ændre vores syn på hinanden på den måde, at vi begynder at opfatte mennesker som ting, vi frembringer. Fortalere for kloning kan anføre, at muligheden for at klone fx afdøde mennesker kan hjælpe andre, fx ulykkelige forældre der har mistet et barn. Etiske spørgsmål har sjældent svar, som alle kan være enige i, men de er ikke som smag og behag, altså noget hvor man bare kan mene, hvad man vil. Tværtimod er det vigtigt at diskutere etik, da man faktisk kan blive klogere på etik efter at have hørt, hvad andre mennesker mener. Det er også vigtigt at kunne forklare, hvorfor man mener, som man gør, da der er en forventning om, at man skal kunne begrunde sine etiske holdninger, hvis andre skal tage hensyn til dem.

Man møder et etisk dilemma, når man ikke fuldt ud kan tilgodese to eller flere centrale etiske værdier på én og samme tid. Man må så tage stilling til, hvilket eller hvilke hensyn der har størst vægt. Sådanne etiske dilemmaer vil du møde på denne side, da muligheden for ved teknologiens hjælp at ændre grundlæggende vilkår ved liv og død altid grundigt bør overvejes – og sjældent har klare svar.