Kropumulig!

Om sundhed, skønhed og selvværd. Det Etiske Råd lægger med dette materiale op til en debat om kroppens betydning for unge og deres udvikling. Kropumulig! er et undervisningsmateriale, der handler om unges forhold til kroppen og den betydning, som kroppen har for unges identitet. I kan i klassen bruge materialet som diskussionsoplæg, eller som inspiration til projektopgaver eller tværfaglige forløb.

Introduktion

Kroppen hænger uløseligt sammen med vores liv. Kroppen er en forudsætning for, at vi lever, og er som sådan en betydningsfuld organisme, som kræver at få næring og at blive passet på. Den er vores egen, men indgår samtidig i vores relationer til andre, da den også er vores synlige udtryk udadtil.

Gå til undervisningsmaterialet

Unge og kropsidealer

Læs Niels Ulrik og Livas samtale om unges kropsidealer og forholdet til den naturlige krop.

Gå til undervisningsmaterialet

Den formbare krop og det formbare liv

Læs Niels Ulrik og Livas samtale om de mange muligheder, unge har i dag, og det pres, der kan følge med.

Gå til undervisningsmaterialet

Ansvar og ondt i livet

Læs Niels Ulrik og Livas samtale om, hvorvidt nutidens kropsidealer kan give nogle unge ondt i livet.

Gå til undervisningsmaterialet

Den manipulerede krop

Læs Niels Ulrik og Livas samtale om, hvor langt man skal gå for at ændre på sin krop.

Gå til undervisningsmaterialet

Sociale medier og digital mobning

Læs Niels Ulrik og Livas samtale om mobning, moral og kulturen på den sociale medier.

Gå til undervisningsmaterialet

Fællesskaber

Læs Niels Ulrik og Livas samtale om sociale fællesskaber og forældrenes roller i unges sociale liv.

Gå til undervisningsmateriale

Den normale krop og badning efter idræt

Læs Niels Ulrik og Livas samtale om det at være 'normal' og om at vise sig nøgen.

Gå til undervisningsmaterialet

Lærervejledning

Her finder du lærervejledning og forslag til læringsmål for Kropumulig! Materialet er rettet mod grundskolens ældste klassetrin inden for fagene dansk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab og biologi.

Gå til lærervejledningen