Vi står i disse år i global klimakrise og har oplevet en global fødevare­krise, der af de fleste ses som et varsel om, at verden står med enorme udfordringer i forhold til fremover at brødføde sin voksende befolkning. Stamcellekød kan være et blandt mange redskaber til at afbøde begge dele. Læs her om forskningen og bliv klogere på de etiske argumenter i debatten om stamcellekød kan være en del af løsningen.

Stamcellekød er godt for klimaet

I de seneste år er et nyt forskningsfelt opstået i relation til stamcelleforskningen, nemlig at bruge stamcelleteknologien til at dyrke kød ved at få dyrestamceller til at specialisere sig til klumper af kød.
 

Teknikken: Fremstilling af stamcellekød

Man bruger forskellige betegnelser for den slags kød. Nogle kalder det stamcellekød, hvilket er en hentydning til at kødet er dannet ud fra særlige stamceller. Andre kalder det in vitro-kød.

Gå til undervisningsmaterialet

Interview med stamcellekødsforsker Tor Erling Lea

Tor Erling Lea forsker i at anvende stamcelleteknologi til at dyrke animalske celler til kød, der egner sig til forbrug.

Etikinterview om stamcellekød

Vi har spurgt etikerne Mickey Gjerris og Kasper Lippert-Rasmussen om, hvorvidt stamcellekød vil være en god løsning på de problemer, vores kødspisning giver anledning til. Det ser de meget forskelligt på, og de benytter sig af forskellige former for etisk argumentation

Gå til undervisningsmaterialet

Etiske forpligtelser overfor fjerne mennesker

Når vi som danskere medvirker til at løse klimaproblemer og andre miljøproblemer, gør vi det blandt andet for at tage hensyn til fremtidige mennesker og til mennesker i den tredje verden.

Gå til undervisningsmaterialet

Menneskets særstilling på jorden

Mennesket har altid betragtet sig selv som noget særligt i forhold til alle andre arter, fordi vi i modsætning til dem har fornuft, frihed og evnen til at vælge mellem godt og ondt.

Gå til undervisningsmaterialet

Opgaver

Opgaver til tekster om fremstilling af stamcellekød og forskerinterview + opgaver til etikinterviewet.

Gå til undervisningsmaterialet