Opgaver

Publiceret 31-05-2011
Undervisning

Opgaver til temaet om stamcellekød.

Opgaver til tekster om fremstilling af stamcellekød og forskerinterview

Hvor stor en andel af den globale opvarmning kan forbindes med husdyrproduktion?

Hvilken type kødproduktion er i særlig grad bidragyder - og hvorfor?

Hvilke andre årsager kan der være til at mindske eller undgå forøgelse af husdyrproduktionen?

Hvilken type specialiseringsproces skal man genskabe ved stamcellekødproduktion?

Hvad kendetegner muskelceller?

Hvilken type celler forestiller man sig vil kunne bruges til stamcelleproduktion?

Hvad betyder næringsmedier og overflader på vækstbeholdere for stamcellekødets kvalitet?

Hvilken type kød er det i følge forskerne i overskuelig fremtid muligt at producere?

Diskuter hvorvidt der er nogen fremtid i denne type forskning.

Opgaver til etikinterviewet

Gør rede for bioetikernes (Mickey Gjerris og Kasper Lippert-Rasmussen) syn på værdien af det naturlige i forbindelse med kødproduktion.

Mener bioetikerne, at vi er klimamæssigt forpligtigede til at anvende stamcelleteknologien?

Mener bioetikerne, at vi er forpligtigede til at skære ned på den traditionelle kødproduktion? Er stamcellekød nødvendigvis løsningen?

Gør rede for bioetikernes syn på vores moralske ansvar overfor henholdsvis nære og fjerne mennesker.

Vurdér om bioetikernes argumenter for ansvar i forhold til nære og fjerne mennesker primært baserer sig på konsekvens- eller pligtetiske argumenter.

Mener de, at man skal lovgive på området?

Indhold på siden