Genteknologi til sygdomsbehandling – og til forbedring af mennesker?

Genmodificering kan anvendes til at behandle sygdomme og måske på sigt genetisk ”forbedre” mennesker. Her kan du læse om en ny genmodificeringsmetode, kaldet CRISPR, som kom frem i 2012 og har gjort det nemt, billigt og hurtigt at ændre på generne. Det giver både fordele og ukendte risici og rejser dermed en masse etiske dilemmaer. Materialet beskriver udviklingen af genteknologi frem til CRISPR, forklarer hvordan teknikken virker og indeholder interviews med en genforsker og to sæt filosoffer, som er uenige om, hvor grænserne for anvendelse af den nye teknik skal sættes.

Samtale om CRISPR

22. marts 2021: Se samtalen mellem forsker og rådsmedlem Jacob Giehm Mikkelsen og Dagmar, der går i 3.G og skriver om CRISPR i sit studieretningsprojekt.

Gå til undervisningsmaterialet

Genmodifikation af mennesker

Generne er biologiske koder, som har stor indflydelse på kroppens egenskaber. Med udviklingen af en ny genmodificeringsmetode, kaldet CRISPR, i 2012 er det blevet nemt, billigt og hurtigt at ændre på generne — og dermed kan man behandle sygdomme og måske på sigt genetisk “forbedre” mennesker.

Gå til undervisningsmaterialet

Behandling af sygdomme ved hjælp af CRISPR

Den såkaldte CRISPR-teknik, der er blevet ekstremt populær siden opdagelsen i 2012, anses som en revolution. Teknikken gør det muligt langt nemmere og billigere end hidtil at klippe i, udskifte og tilføje gener i mennesker.

Gå til undervisningsmaterialet

Forskerinterview: Kom med i laboratoriet

Vi befinder os på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Her har forskerne igennem mange år arbejdet med genetisk modifikation med henblik på at udvikle genterapi.

Gå til undervisningsmaterialet

Etikinterview om gen-redigering

Læs om forskellige synspunkter og etiske dilemmaer, som følger af nye muligheder for at redigere i vores gener. Interviewet er en oversættelse fra et interview bragt i canadisk tv, 3. december 2015.

Gå til undervisningsmaterialet

Etikinterview om genterapi og forbedringer

Den nye viden om generne vil efter mange forskeres mening åbne helt nye muligheder for at behandle mennesker for sygdomme, der indtil nu har været svære eller umulige at gøre noget ved.

Gå til undervisningsmaterialet

Forbedring af mennesker

Umiddelbart lyder det som en god idé at forbedre mennesket - for eksempel ved at give os en bedre hukommelse eller en større koncentrationsevne. Men der er mange ting at overveje.

Gå til undervisningsmaterialet

Opgaver

Opgaver til temaet om genteknologi.

Gå til undervisningsmaterialet

Hent undervisningshæfte

Her kan du hente alle teksterne samlet i et undervisningshæfte. Hæftet er også velegnet til brug på tablets og til udskrivning.

Hent undervisningshæfte