Opgaver

Publiceret 01-12-2005
Undervisning

Opgaver til temaet om genteknologi.

  1. Hvad er et gen – og hvad er det, som gør det muligt at flytte gener fra en organisme til en anden?
  2. Hvilke typer af genetiske sygdomme kunne man forestille sig, at denne teknologi kunne helbrede?
  3. Forklar hvorledes den nye egenskab overføres til værten via vektorer.
  4. Kan egenskaber overført via genterapi nedarves – og i givet fald hvilken risiko er der forbundet med det?
  5. Hvilke tekniske problemer er der forbundet med forskningen i og anvendelsen af genterapi på mennesker?
  6. Hvilke perspektiver ser Thomas G. Jensen i genterapi? Hvilke typer af forbedring af normalegenskaber (enhancement) kunne komme på tale?
  7. Vurdér hvorvidt forskeren og bioetikerne primært argumenterer ud fra et konsekvens- eller pligtetisk syn?
  8. Hvordan vurderer bioetikerne, at man bør lovgive dette område? Hælder de mest til den liberale eller kommunitariske opfattelse?
  9. Opfylder Peter og Klemens kravene til det gode etiske argument?

HENT UNDERVISNINGSHÆFTE

Her kan du hente alle teksterne samlet i et undervisningshæfte. Hæftet er også velegnet til brug på tablets og til udskrivning.