Stamcellekød

Vi står i disse år i global klimakrise og har oplevet en global fødevare­krise, der af de fleste ses som et varsel om, at verden står med enorme udfordringer i forhold til fremover at brødføde sin voksende befolkning. Stamcellekød kan være et blandt mange redskaber til at afbøde begge dele. Læs her om forskningen og bliv klogere på de etiske argumenter i debatten om stamcellekød kan være en del af løsningen.

Stamcellekød er godt for klimaet

I de seneste år er et nyt forskningsfelt opstået i relation til stamcelleforskningen, nemlig at bruge stamcelleteknologien til at dyrke kød ved at få dyrestamceller til at specialisere sig til klumper af kød.
 

Interview med stamcellekødsforsker Tor Erling Lea

Tor Erling Lea forsker i at anvende stamcelleteknologi til at dyrke animalske celler til kød, der egner sig til forbrug.

Etikinterview om stamcellekød

Er det en god idé at dyrke kød fra stamceller, hvis det kan løse nogle af de problemer med klima, fødevaremangel og dyrevelfærd, opdræt af dyr fører med sig? Eller er det en så unaturlig måde at få kød på, at vi ikke bør gå ned ad den vej?

Gå til undervisningsmaterialet

Sammenhængen mellem kødspisning, klimaforandringer og fødevarekrise

Oksekød får vi fra kvæg. Især køernes fordøjelse producerer drivhusgasser, og samtidig spiser køer så meget foder, at der ville være mad til 7 gange så mange mennesker, hvis vi spiste grøntsager i stedet. 

Gå til undervisningsmaterialet

Menneskets særstilling på jorden

Mennesket har altid betragtet sig selv som noget særligt i forhold til alle andre arter, fordi vi i modsætning til dem har fornuft, frihed og evnen til at vælge mellem godt og ondt.

Menneskets særstilling på jorden

Opgaver

Læs teksterne om stamcellekød og løs nedenstående opgaver.

Gå til undervisningsmaterialet