Kloning

Her kan du læse om, hvad kloning egentlig er for noget, hvilke fremtidsmuligheder, kloning kan give, og om hvorfor det i Danmark ikke er lovligt at klone mennesker.

Reproduktiv og terapeutisk kloning

Fåret Dolly revolutionerede vores viden om, hvordan liv starter. Efter Dolly er vi blevet klar over, at liv kan startes ved at omprogrammere en hvilken som helst celle i kroppen. Og at dyr – og måske en dag mennesker – kan blive til som genetiske kopier af en anden, som lever eller har levet. Men den teknik, der blev brugt til at lave Dolly, kan også bruges til at lave specialiserede celler om til embryonale stamceller, som kan bruges i stamcelle­forskningen.

Gå til undervisningsmaterialet

Interview med kloningsforsker Gabor Vajta

Gabor Vajta forsker i kloning på forskningscenter Foulum lidt uden for Viborg. For øjeblikket deltager han i et forskningsprojekt, hvor man ved at kombinere klonings- og genteknologiteknikkerne søger at lave en genmodificeret Alzheimersgris.

Gå til undervisningsmaterialet

Etikinterview om reproduktiv kloning

Der er i hele verden er stor uenighed om, hvorvidt det er etisk acceptabelt at lave såkaldt terapeutisk kloning, hvor man skaber embryonale stamceller ved hjælp af kerne­transplantation. Men samtidig er der usædvanlig stor enighed om, at man ikke skal bruge teknikken til at skabe børn - altså til reproduktiv kloning. Enigheden skyldes måske ikke mindst, at kernetransplantationsteknikken er så usikker, at det ikke ville være forsvarligt at bruge den til at skabe børn med. 

Gå til undervisningsmaterialet

Opgaver

Opgaver til temaet kloning.

Gå til undervisningsmaterialet