Opgaver

Publiceret 04-10-2010
Undervisning

Opgaver til temaet kloning.

Kloningsforsker Gabor Vatja

Gabor Vajta er i gang med at lave en Alzheimergris. Hvorfor er det fascinerende, svært og relevant?

Opgave

Læs interviewet med kloningsforsker Gabor Vajta og besvar efterfølgende spørgsmålene.

 1.  Hvad er Alzheimer?
 2. Hvorfor ønsker man at "lave" en Alzheimergris?
 3. Hvad er det ved hans forskning, som fascinerer Gabor Vajta?
 4. Hvorfor er grise specielt egnede som forskningsobjekter i menneskesygdomme?
 5. Når man fx skal lave en Alzheimergris, skal man jo have en gris' ægcelle. Hvor får man dem fra?
 6. Beskriv proceduren for at lave en Alzheimergris.
 7. Hvad tror Gabor, man vil komme til at bruge kloning til i fremtiden?

Kloning og etik

Læs interviewet med Peter og Klemens, der diskuterer kloning. Arbejd derefter med følgende opgaver.

Opgave

 1. Forestil dig, at du er en klon af et andet menneske. Prøv at beskrive, hvordan du ville have det med det.
 2. Hvordan ville du opfatte et menneske, hvis du vidste, det var en klon?
 3. Er du enig med Peter i, at kloning er en krænkelse mod den menneskelige værdighed, fordi et klonet barn ikke har en entydig mor og far? Begrund dit svar.
 4. Find tre argumenter for og tre argumenter imod kloning. Brug disse argumenter i næste opgave.
 5. Forestil jer, at I er medlemmer af Det Etiske Råd. Afhold en etisk diskussion i klassen om kloning. Før I begynder på diskussionen er det vigtigt, at I har sat jer ordentligt ind i, hvad kloning og etik er. Læs om etik.

Brug jeres argumenter fra forrige opgave.

Husk at "når man handler etisk, forsøger man ikke bare at tilgodese sig selv og tilfredsstille sine egne interesser. I stedet tager man hensyn til andre mennesker, fordi man mener, at dette i den givne situation er det rigtigste at gøre".

Reproduktiv og terapeutisk kloning

Kopimaskiner kan lave hundrede kopier af tekst og billeder i minuttet. Men kan man også lave kopier af et dyr? Ja ... I 1997 lavede man Dolly som den første identiske kopi af et eksisterende får.

Opgave

Læs teksten om kloning i klassen og arbejd herefter med følgende spørgsmål.

 1. Beskriv, hvad der er specielt ved fåret Dolly.
 2. Definer sammen med jeres lærer forskellen på "kloning" og "en blanding af arvemassen fra en æg- og en sædcelle" (linje 10-14).
 3. Hvorfor er reproduktiv kloning forbudt i Danmark og mange andre lande i verden?
 4. Embryoner er starten på nyt liv – det første der bliver dannet i moderens mave. I starten er alle embryonets celler – de embryonale stamceller – ens, og de kan blive til alle celler i den færdige organisme. Embryoner kan fremstilles i reagensglas ved at forene en æg- og en sædcelle, og på dyr er det lykkedes at fremstille embryoner ved t erapeutisk kloning, så man kan tage embryonale stamceller fra dem. I Danmark må man ikke fremstille menneskelige embryonale stamceller ved terapeutisk kloning. Hvorfor har politikerne forbudt det?

Indhold på siden