GMO

Undersøgelser har vist, at forbrugerne har haft svært ved at se nytten ved GMOer. Nu kommer en ny generation GMOer, for eksempel nogle som kan bidrage til at løse klimaproblemer. Betyder det, at vi må ændre syn på vores opfattelse af GMOer? Her kan du læse om, hvad baggrunden er for debatten om GM-afgrøder, og om de nye muligheder, den teknologiske og politiske udvikling skaber.

GMO - genetisk modificerede afgrøder

At genmodificere betyder, at man flytter en arvelig egenskab fra en organisme til en anden ved at klippe et gen ud fra arvemassen og indsætte det i den organisme, hvis egenskaber man ønsker at ændre. 

Gå til undervisningsmaterialet

Interview med genetiker, Thomas Didion

Thomas Didion deltager i et internationalt forskningsprojekt, hvor man vil undersøge, om man kan genmodificere græs på en sådan måde, at køer udleder mindre metan, når de spiser det. Metanudledninger fra køer står for 3-4 procent af den samlede globale påvirkning af klimaet.

Gå til undervisningsmaterialet

Etikinterview om genmodificerede planter

Er det “unaturligt” at bruge genmodifikation til at ændre på de planter, vi bruger til fødevarer – og hvad betyder det rent etisk? Eller er det vigtigere at se på, om genmodificerede afgrøder (GMO) kan bidrage til at løse væsentlige samfundsproblemer, såsom global opvarmning?

Gå til undervisningsmateriale

Værdi i naturen

Mennesker har altid set naturen som et middel, vi kan bruge til at nå egne mål. En ressource og noget vi kan bruge til at opfylde egne ønsker og behov. Men er det altid rimeligt at sætte menneskets interesser højere end resten af naturens?

Gå til undervisningsmaterialet

Opgaver

Læs teksterne om genmodificerede planter og vælg mellem opgaverne her på siden

Gå til undervisningsmaterialet