Bioenergi

Medierne omtaler skiftevis bioenergi som en klimavenlig vedvarende energiform og som en uetisk energiform, der omdanner fødevarer til ’mad til biler’ og er skyld i stigende globale fødevarepriser, der rammer verdens fattigste. Begge dele kan være rigtigt, for der er mange typer bioenergi, men samtidig er modstillingen forsimplet. Læs i dette tema om fremstilling af bioenergi og om de muligheder og konsekvenser, anvendelsen kan have for os.

Klimavenlig energikilde eller fødevare-tyv?

Der er en række hensyn, som kolliderer, når man skal afgøre, om bioenergi er godt: hensyn til klimaet, til miljøet, til nulevende danskere og kommende generationer og hensyn til verdens fattigste.

Gå til undervisningsmaterialet

Hvordan tanker man planter på biler?

Der forskes intensivt i teknologi til at lave biobrændstof af planter, der kan erstatte den benzin og diesel, vi fylder på bilerne og dermed begrænse udledningen af CO2 fra vores transport. I dette kapitel kan du læse, hvordan man laver en plante om til flydende brændstof.

Gå til undervisningsmaterialet

Etikinterview

Vi har spurgt lektor i praktisk filosofi på Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen og lektor i bioetik ved Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, Mickey Gjerris, hvad de siger til det ofte hørte synspunkt at bioenergi er etisk problematisk, fordi de laver "mad til mennesker" om til "mad til biler".

Gå til undervisningsmaterialet

Bioenergi og etik

Denne tekst handler om de etiske spørgsmål vi må tage stilling til, hvis vi skal bruge bioenergi.

Gå til undervisningsmaterialet

Majs mod poppel

I denne tekst kan du læse om to eksempler på 1G og 2G produktion af biobrændstof nemlig produktion af bioethanol fra majs og fra poppel.

Gå til undervisningsmaterialet