Noget om celler

Celler er kroppens byggesten

Alle levende organismer består af celler, der er små levende enheder afgrænset af en membran fra omverdenen. De simpleste former for liv består kun af en enkelt celle. Til gruppen af encellede organismer hører blandt andet bakterier, mikroalger og amøber. Andre organismer som for eksempel mennesket består af flere tusind milliarder celler, der fungerer som små velorganiserede samfund, hvor grupper af specialiserede celler udfører bestemte funktioner.

Cellen og dens bestanddele

Cellers størrelse og form varierer, alt efter hvilken funktion de har. Bakterier er små (helt ned til 0,1 µm) og kerneløse. Planteceller er typisk firkantede og indeholder grønkorn, der gør det muligt at omsætte solenergi. En typisk kropscelle har en diameter på mellem 0,01 mm og 0,02 mm, mens humane nerveceller kan blive op til 1 m lange. I den følgende beskrivelse af cellen og dens bestanddele fokuseres primært på humane celler.

Gå til undervisningsmaterialet

Flercellede organismer – funktion og samarbejde

En flercellet organisme kan beskrives som et kollektiv af celler, der sammen udgør en højerestående organisme med flere egenskaber end summen af de dele, den består af. Selvom det umiddelbart kan lyde enkelt, og man kan beskrive, hvordan cellerne kommunikerer, udvikles osv., er det stadig ikke forstået hvordan en samling af flere milliarder celler kan danne højerestående organismer som mennesket og for eksempel give ophav til noget så komplekst som vores bevidsthed.

Stamceller og fosterudvikling

Det er celledelinger, der gør det muligt for flercellede organismer som for eksempel mennesket at udvikle sig fra en enkelt celle - det befrugtede æg. Efter befrugtningen deler den befrugtede ægcelle sig i to celler (mitose), der igen deler sig osv. 

Celledifferentiering

Selvom man i dag kan beskrive fosterudviklingen trin for trin, ved forskerne endnu meget lidt om, hvordan udviklingen præcist styres, for eksempel hvad der styrer de tidligste celledifferentieringer, eller hvad der regulerer generne, som styrer fosterudviklingen. Ligeledes ved man meget lidt om, hvordan det sikres, at cellerne bevæger sig de rigtige steder hen under udviklingen, så kroppen får den rigtige form.

Styring af celledifferentiering

Cellers differentiering - uspecialiserede cellers udvikling mod at blive til mere specialiserede celler som fx leverceller, nerveceller eller hudceller - er baseret på ændringer i genernes funktion. Under fosterudviklingen, hvor der foregår celledifferentiering i stor stil, deler cellerne sig som nævnt tidligere ved mitose (modsat meiose, som er celledeling hvor antallet af kromosomer halveres som det sker i vores reproduktionsorganer.

Gå til undervisningsmaterialet

Planters cellebiologi og organisering

Planteceller ligner på mange måder dyreceller – og herunder menneskeceller. Men på afgørende punkter er de forskellige.En af dem kan ses med det blotte øje, nemlig den grønne farve, der stammer fra små organeller i planteceller, der kaldes for grønkorn eller chloroplaster.

Gå til undervisningsmaterialet

Opgaver

Læs kapitlerne til "Noget om celler" og løs opgaverne.

Gå til undervisningsmaterialet