Celler er kroppens byggesten

Publiceret 12-10-2010
Undervisning

Alle levende organismer består af celler, der er små levende enheder afgrænset af en membran fra omverdenen.

De simpleste former for liv består kun af en enkelt celle. Til gruppen af encellede organismer hører blandt andet bakterier, mikroalger og amøber. Andre organismer som for eksempel mennesket består af flere tusind milliarder celler, der fungerer som små velorganiserede samfund, hvor grupper af specialiserede celler udfører bestemte funktioner.

Ved at være organiseret på en meget kompleks måde, hvor mange forskellige celletyper sidder sammen, påvirker hinanden og kommunikerer, kan milliarder af celler, der hver især er relativt simple levende enheder, skabe højerestående organismer, der kan bevæge sig, tænke, tale og føle.

Selvom cellerne i flercellede organismer arbejder tæt sammen og typisk er afhængige af hinanden for at kunne leve, udgør de enkelte celler alligevel selvstændigt fungerende enheder med selvstændigt stofskifte og selvstændig funktion. Når flercellede organismer virker, skyldes det således at cellerne virker. Vi fungerer, fordi de enkelte celler fungerer. Alt hvad vi gør, sker fordi cellerne gør noget. Når du læser disse ord, er det en sammentrækning af muskelceller, der flytter øjet hen over sætningen, og når du beslutter dig for at klikke på næste side, er det nerveceller, der sender signaler fra cellerne i hjernen til muskelcellerne i hånden.

De enkelte celler er imidlertid ikke afgørende for at vores krop fungerer. Der dør hele tiden celler, og nye celler dannes. Men alle de forskellige typer af celler er afgørende for, at vi fungerer, som vi skal. Hvis nogen af celletyperne ikke eksisterer eller virker, som de burde, bliver vi syge.

I de følgende afsnit kan du læse om Cellen og dens bestanddele; Flercellede organismer - funktion og samarbejde; Stamceller og fosterudvikling samt Celledifferentiering.