Introduktion til etik

Her finder du introducerende tekster om, hvordan man kan arbejde med etiske spørgsmål. Brug teksterne til at understøtte debatterne om de nye bio- og genteknologier, vi også har udgivet materiale om.

Hvad er etik?

Spørgsmålet om, hvem og hvad der er omfattet af etikken, er væsentligt i forhold til, hvem vi bør tage hensyn til, når vi handler. Er det kun mennesker? Måske kun, eller hovedsageligt de mennesker, vi har en form for relationer til? Eller tæller dyrene også? Og gør naturen som sådan? Og skal man i givet fald tage lige så stort hensyn til dem, som til mennesker? Og skal man tage lige så stort hensyn til fremtidige generationer, som til de mennesker, der lever nu?

Gå til undervisningsmaterialet

Etik og politik

Én ting er at have en etisk holdning til de nye bioteknologier. Noget andet er at lovgive om dem. Det sidste er politikernes opgave. Men der er forskellige meninger om teknologierne, så hvilke holdninger skal de lovgive ud fra: Deres personlige holdninger, partiets holdning eller samfundets holdning? Eller kan de måske bare lade folk bestemme selv?

Gå til undervisningsmaterialet

Om teknologi, demokrati og holdningsundersøgelser

Både medier og politikere er interesserede i at høre, hvad den brede befolkning mener. Men hvordan bruger de egentlig holdningsundersøgelser til fx at skabe politik? Det kan du læse om her. l rolle i samfundsdebatten.

Gå til undervisningsmaterialet