Bioenergi

Medierne omtaler skiftevis bioenergi som en klimavenlig vedvarende energiform og som en uetisk energiform, der omdanner fødevarer til ’mad til biler’ og er skyld i stigende globale fødevarepriser, der rammer verdens fattigste. Begge dele kan være rigtigt, for der er mange typer bioenergi, men samtidig er modstillingen forsimplet. Læs i dette tema om fremstilling af bioenergi og om de muligheder og konsekvenser, anvendelsen kan have for os.

Introduktion: Klimavenlig energikilde eller fødevaretyv?

Medierne omtaler skiftevis bioenergi som en klimavenlig vedvarende energiform og som en uetisk energiform, der omdanner fødevarer til ’mad til biler’ og er skyld i stigende globale fødevarepriser, der rammer verdens fattigste. Begge dele kan være rigtigt, for der er mange typer bioenergi, men samtidig er modstillingen forsimplet. Der er en række hensyn, som kolliderer, når man skal afgøre, om bioenergi er godt: hensyn til klimaet, til miljøet, til nulevende danskere og kommende generationer og hensyn til verdens fattigste. 

Gå til undervisningsmaterialet

 

Teknikken: Hvordan tanker man planter på biler?

Der forskes intensivt i teknologi til at lave biobrændstof ud fra plantemateriale, der kan erstatte den benzin og diesel, vi fylder på bilerne og dermed begrænse udledningen af CO2 fra vores transport. I dette kapitel skal vi se, hvordan man laver en plante om til flydende brændstof. I det følgende kan du læse om baggrunden for, at der mange steder i verden investeres voldsomt i at udvikle bioenergi, og om hvad det er for nogen udfordringer, der gør, at man endnu ikke producerer så meget biobrændstof, selvom man faktisk allerede ved, hvordan man skal gøre.

Gå til undervisningsmaterialet

Hvem eller hvad har man etiske forpligtelser overfor?

Forskellige hensyn er i modstrid med hinanden, når vi diskuterer om bioenergi er gavnligt. Derfor må vi afveje, hvilke hensyn, der skal veje tungest, og for at kunne gøre det, må vi gøre os nogle tanker om, hvem vi bør tage etiske hensyn til.

Gå til undervisningsmaterialet

Etikinterview

Vi har spurgt lektor i praktisk filosofi på Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen og lektor i bioetik ved Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, Mickey Gjerris, hvad de siger til det ofte hørte synspunkt at bioenergi er etisk problematisk, fordi de laver "mad til mennesker" om til "mad til biler".

Gå til undervisningsmaterialet