Stamceller

Her kan du læse om, hvad stamcelleforskning egentlig er for noget. Find tekster, der beskriver hvilke typer af stamceller, der findes, hvilke typer af stamceller, der giver etiske problemer – og hvorfor – og hvad stamcelleforskning kan bruges til.

Det befrugtede ægs etiske status

Befrugtede æg anvendes til stamcelleforskning og til at udvikle andre af de teknikker, der er beskrevet på denne hjemmeside. Men bør man tage hensyn til befrugtede æg og fosteranlæg, som kommer fra mennesker? Hvis man skal det, er den slags forskning måske direkte uetisk og bør ikke finde sted. Så et vigtigt spørgsmål er, om befrugtede æg faktisk har krav på at blive taget hensyn til?

Gå til undervisningsmaterialet

Stamceller til sygdomsbehandling

Stamceller er uspecialiserede celler, som kan udvikle sig til flere – eller alle – kroppens celletyper. Derfor håber man at kunne lære at styre deres udvikling, så man kan få dem til at blive til reserveorganer til syge mennesker.

Gå til undervisningsmaterialet

Forskerinterview om iPS-celler

Poul Hyttel er professor ved Københavns Universitet og forsker i stamceller. I videoen fortæller han om, hvordan man kan udtage en hudprøve fra en patient med arvelig demens, afspecialisere hudens bindevævsceller til iPS-celler – dvs. "spole dem tilbage" til et stadium så de minder om celler i det tidlige embryon – korrigere iPS-cellerne for den arvelige fejl og derefter specialisere dem til neurale celler, som kan injiceres tilbage ind i patientens hjerne.

Interview med stamcelleforsker Moustapha Kassem

Vi er taget til Syddansk Universitet i Odense for at interviewe Moustapha, der forsker i stamceller. Med sit forskningsprojekt undersøger han, hvordan man kan få stamceller til at udvikle sig til bestemte celletyper. På den måde håber han, at man engang vil kunne kurere mennesker med sukkersyge ved at overføre insulinproducerende celler til dem.

Gå til undervisningsmaterialet

Etikinterview om stamceller

I hele verden diskuterer man, om det er forsvarligt at forske på embryonale stamceller. Typisk samler diskussionen sig om, hvorvidt embryoner har etisk status, som gør, at man skal udvise respekt for dem og tage hensyn til dem.

Gå til undervisningsmaterialet

Opgaver

Opgaver til temaet om stamceller.

Gå til undervisningsmaterialet