Opgaver

Publiceret 13-06-2014
Undervisning

Opgaver til temaet om stamceller.

Lav jeres egen ebog om stamceller

Meningen med denne opgave er at give et forslag til én måde at arbejde med emnet. Den skal give jer viden om stamceller, med fokus på de etiske dilemmaer der er opstået med den nyeste forskning.

Der skal arbejdes i grupper og med iPads. I skal i hver gruppe lave et kapitel til bogen, der så til sidst vil udgøre en samlet flot bog om emnet. En bog I senere kan bruge som opslagsbog eller til eksamenslæsning.

Opgaven

I skal bruge programmet Book Creator til at lave jeres bog i, husk at man sagtens kan gøre brug af andre medier I bogen, fx film, billeder og figurer. I bestemmer selv.

Dan grupper og arbejd med følgende emner:

 1. Almen cellelære (kort)
 2. Vigtige begreber fra genetikken, som har relevans for emnet
 3. Hvad er en stamcelle? Hvor findes de Hvilke typer findes der?
 4. Viden om stamcelleforskning, hvor langt er man kommet? Hvordan er lovgivningen i Danmark? Europa?
 5. Hvilke etiske dilemmaer er der opstået? Stil gerne åbne spørgsmål, så klassen kan diskutere dilemmaerne.

Klassen kan lave et rollespil om en aktuel case, man kan selv bestemme hvor meget tid der skal afsættes. Se pdf vejledning. 

Til læreren

Aktivitetens mål: Arbejdet med bogen skal give fokus på etik indenfor biologien. Og gøre eleverne i stand til, selv at danne en mening om lige netop stamcelleforskning og dets udfordringer. Det selv at fremstille en bog, selv producere, skulle gerne engagere og motivere eleverne, og dermed give dem en ekstra indsigt i emnet.

Nøgleord: Stamceller, celleterapi, celledifferentiering, cellelære

Materialer: Lærebog, Lærens egne noter og links, iPad og app'en Book Creator, internetadgang (trådløst)

Målgruppe: 7.–9. Klasse

Tid: 2–3 lektioner til fremstilling af bog. Brug 30 minutter til opfølgning og diskussion. Laves der også case, så sættes tidsrammen efter lyst og behov.

Fremstilling af ebog

Når man arbejder med iPad, findes der flere forskellige måder at gribe det an på, her er hjælp til arbejdsgangen

 1. Brainstorm, hvad ved I? Lav en skarp disposition over hvad I vil inddrage på jeres sider
 2. Indsamle viden. Husk at bruge nettet kritisk, kilder på eventuelle figurer osv.
 3. Bearbejde den nye viden, I har fået. Formaliser den og find de vigtigste elementer frem
 4. Nu skal I have jeres viden over I Book Creator – brug tid på at tænke det visuelle ind. Præsenter det flot og læsbart
 5. Del kapitlet med jeres lærer og kammerater
 6. Læreren samler bogen
 7. Bogen udgives

Rollespil

Dette rollespil vil give klassen mulighed for at udforske nogle af de spørgsmål der er omkring anvendelse af stamceller til sygdomsbehandling og forskning

Eleverne vil lære om videnskaben omkring stamceller, og hvordan forskerne arbejder. Hovedformålet med rollespillet er at få eleverne til at udvikle deres egne synspunkter om dette meget spændende, men kontroversielle emne.

Noter til lærer

Målet er at få diskuteret aktuel case eller stamcelleforskningens etiske dilemmaer.

Det forventes at eleverne på forhånd ved:

 • at en stamcelle er en celle der kan lave kopier af sig selv og blive til flere eller alle slags celler,
 • at der findes i hvert fald to slags stamceller: embryonale- og voksenstamceller,
 • at embryonale stamceller er de mest udifferentierede; de udtages fra få dage gamle embryoner,
 • at der ifølge dansk lov ikke må fremstilles befugtede æg udelukkende med henblik på at udtage embryonale stamceller til forskning; det er derimod tilladt at udtage embryonale stamceller fra befrugtede æg, der er til overs fra behandlinger med kunstig befrugtning, hvis formålet er forskning i sygdomsbehandling eller barnløshed.

Forslag til aktivitet

 1. Introduktion: Lærerstyret introduktion og gennemgang af de største dilemmaer. Brug Etisk Råds tekster. - 15 min.
 2. Holdninger: Eleverne går i grupper og diskuterer deres holdning til lærerens oplæg. Igen kan egen ebog med fordel bruges. - 15 min.
 3. Embryonale stamceller og lovgivningen: Lærerstyret fællesdiskussion, med fokus på forskellige landes lovgivning. - 10-15 min.
 4. Opsamling: Læreren får feedback fra klassen, holdninger diskuteres. Findes der holdninger der er mere "rigtige" end andre? Hvis ja, hvilke? - 10-15 min.

Samlet tid 50-60 min.

Udvidelse af case

Vil man gøre casen mere realistisk kan man sagtens udvide casen. Dette er mere tidskrævende, men ret givende.Læreren finder en aktuel case. Meningen er så, at der skal laves en høring om den aktuelle case: Skal der gives lov til at forske videre, eller skal der sættes grænser?

Hvem deltager (man kan selv vælge fra eller til):

 • Stamcelleforsker
 • Repræsentant fra patientforening
 • Neurokirurg
 • Bioetiker
 • En patient
 • En "pro-liv"-aktivist
 • En "pro-teknologi"-aktivist
 • Repræsentant fra handicap-rettighedsgruppe
 • Bioteknologientreprenør (fra virksomhed)
 • Forsker der arbejder med stamceller
 • Interesserede samfundsborgere

Færre end 8 deltagere frarådes – i så fald vil deltagerne miste vigtige områder inden for stamcelleforskningen.Alle deltagere får af læreren en mindre biografi/introduktion (kan være både mundtlig og skriftlig). Herefter opfordres eleven til selv til at søge yderligere information om sin person (brug jeres ebog som hjælp)

Hvad sker der så?

 1. Paneldeltagerne vælges og rollerne fordeles.
 2. Vælg en formand/høringsleder.
 3. Gør klar til høringen.

Vær opmærksom på lys og lydforhold når der optages med iPad. Vælg evt. to elever, der optager fra to forskellige vinkler. Det gør redigeringen mere spændende og udtrykket vil ligne et rigtig debatindslag som det kendes fra tv.Det er meget vigtigt, at deltagerne er velforberedte: Giv eleverne en uge til at forberede sig i. Brug person-biografisedlen (PDF) til at notere elevernes holdning på.

 • Styr på hvad stamceller er (baggrundsviden),
 • selve casen med: CASE NAVN,
 • baggrundsviden om deres persons vinkel på casen,
 • hvad er den danske lovgivning på området, se jeres ebog.

Brug jeres iPad til noter, og hav argumenter for og imod klar. Brug Pages til dette.

Tips til rollespillet/debatten: Forvent at bruge ca. 60 min. på debat. Det er vigtigt at høringslederen holder god ro og orden (se boks med "Hjælp til formanden"), så alle argumenter kommer med i det endelige filmprodukt.

Debatten

Velkomst af høringsleder. Panelet introducerer sig selv og måske kort deres holdning til casen. Høringslederen inviterer publikum til også at byde ind i diskussionen.

Debatten starter. Publikum er velkomne til – høfligt – at afbryde panelet for at stille uddybende spørgsmål. Debatten og dialogen kører med styring fra høringslederen.

Efter endt debat (brug evt tidsbegrænsning) sætter "Det Etiske Råd" sig sammen og kommer med deres afgørelse i sagen.

Imens Etisk Råd diskuterer afgørelsen, sætter resten af deltagerne (publikum, paneldeltagere og forskere) sig sammen og diskuterer emnerne, der har været oppe. De diskuterer desuden, hvilken afgørelse, de forventer Etisk Råd er kommet frem til.

Etisk Råd fremlægger deres beslutning. Publikum reagerer på afgørelsen, både positive og negative reaktioner er velkomne.

DET ER MEGET VIGTIGT AT ALLE DELTAGERE FORBLIVER I DERES ROLLE!

Feedback

Efter endt debat kommer man ud af sin rolle. Og læreren indsamler mundtlig og skriftlig feedback (se boks om "Feedback") ind efter endt debat.

Et godt råd: Lav enkelte elevinterviews med iPad’en, få klassekammeraterne til at give feedback på processen, debatten og det faglige udbytte af forløbet. Dette kan også redigeres ind i det endelige iMovie-produkt. Nu skal de elever, der har filmet, redigere filmen. De har lov til at klippe, redigere, lægge ekstra lyd på og evt. grafik ind. Brug iMovie. 

HUSK AT VÆRE GENRETRO, altså brug de virkemidler der er i fx tv-debatter. Lav evt. en trailer og inviter jeres parallelklasser til visning af det færdige resultat.

Hjælp til formanden for debatten

 • Start med at byde alle velkommen til høringen:forklar hvorfor er vi samlet,
 • introducer deltagerne, også publikum,
 • opfordre publikum til at stille spørgsmål.

Som formand er det din opgave at:styre debatten, evt. hjælpe med formulering af spørgsmål eller få uddybet spørgsmål,

 • holde diskussionen inden for emnet,
 • holde styr på tiden,
 • sørge for at alle spørgsmål bliver besvaret.

Feedback

 • Hvilke emner/holdninger gjorde mest indtryk på dig under rollespillet?
 • Var der holdninger, som ikke kom frem under debatten, som du manglede?
 • Gav rollespillet dig noget ekstra? Fik du viden, som du måske ellers ikke ville have fået?
 • Hvad var bedst ved rollespillet?
 • Hvad kunne gøres bedre?

Stamcelleforsker Moustapha Kassem

"En 150-årig kvinde bliver indlagt på et hospital. Hun har feber og urinvejsinfektion. For 80 år siden blev hun behandlet for en hjertesygdom ved hjælp af en muskel, som er blevet dyrket af stamceller. Denne gang må man behandle hende med vækstfaktor".

Opgave

Nutid eller fremtid? Find svaret i teksten og besvar efterfølgende disse spørgsmål.

 1. Hvordan får Moustapha Kassem og hans kollegaer de embryonale stamceller, som de forsker i?
 2. Moustapha Kassem er uddannet læge og er vant til at behandle sygdomme. Hvad håber han at kunne finde ud af ved forskningen i stamceller?
 3. Moustapha Kassem er med i to projekter. Beskriv projekterne i forhold til idéen med dem og de problemer, som de har stødt på.
 4. Hvordan dyrker man cellerne?

Stamceller og etik

Læs interviewet med Peter og Klemens, der diskuterer stamceller. Arbejd derefter med følgende opgaver.

Opgave

 1. Peter siger i diskussionen, at man skal regne et embryonal for menneskeligt liv med den ukrænkelighed og den værdighed, som efter hans mening tilkommer alt liv.
 2. Er du enig ud fra din mening om menneskets ukrænkelighed og værdighed? Begrund dit svar.
 3. Hvornår skal et befrugtet æg, efter din mening, betragtes som menneskeligt liv? (i Danmark kan man få abort indtil 12. uge). Begrund dit svar.
 4. Når man udfører en abort, fjerner man et befrugtet æg. Bør abort forbydes? Begrund dit svar.
 5. Find tre argumenter for og tre argumenter imod stamceller. Brug disse argumenter i næste opgave.
 6. Forestil jer, at I er medlemmer af Det Etiske Råd. Afhold en etisk diskussion i klassen om stamceller. Før I begynder på diskussionen, er det vigtigt, at I har sat jer ordentligt ind i, hvad stamceller og etik er. Læs om etik.

Stamceller til sygdomsbehandling

Stamceller, uspecialiserede celler, det befrugtede æg, embryonale celler, voksestamceller, hudceller, nerveceller.

Der findes tusindvis af forskellige celler. Er der mon system i alle disse celler? Læs mere om celler i teksten og udfør efterfølgende opgaven.

Opgave

Som man kan læse i teksten Stamceller til sygdomsbehandling, er der mange forskellige former for celler. Når man læser teksten, så forstår man, hvad der står, men er man i stand til at forklare det til andre, som ikke har læst om celler? Det er det, denne opgave går ud på. I skal gå sammen i grupper på to personer. I skal forberede en fremlæggelse, hvor I skal gennemgå de forskellige former for celler, deres funktion og afsluttende, hvorfor der bliver forsket i dem. I skal benytte ét produkt til at understøtte jeres fremlæggelse. Produktet kan fx være et multimedie (på computeren), en planche, et skuespil eller lignende.

Gruppen, I skal fremlægge for, kan være én anden gruppe fra klassen, hele jeres egen klasse, en anden klasse eller klassens forældre i forbindelse med et socialt arrangement i klassen/afdelingen.

Brug jeres argumenter fra forrige opgave.

Husk at "når man handler etisk, forsøger man ikke bare at tilgodese sig selv og tilfredsstille sine egne interesser. I stedet tager man hensyn til andre mennesker, fordi man mener, at dette i den givne situation er det rigtigste at gøre".

Indhold på siden