Cyborg

Her kan du læse hvad cyborgs er for noget og hvor langt man er kommet i forsøgene på at bruge elektronik i dyre- og menneskekroppe. Du kan også læse om de cyborgs, der allerede går rundt iblandt os.

Cyborg, sammensmeltning af mennesker og maskiner

En cyborg er et menneske, hvis krop er sammenkoblet med elektronik. De fleste forbinder dem sandsynligvis med science fiction fx fra filmenes verden. Men faktisk går der også cyborgs rundt i den virkelige verden – om end af en mere beskeden slags. Mennesker med pacemaker eller elektronisk høreapparat er jo på en måde en slags cyborgs.

Gå til undervisningsmaterialet

Interview med cyborgforsker Thomas Sinkjær

Vi er på besøg på Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) på Aalborg Univer­sitet for at tale med Thomas Sinkjær, der arbejder med at udvikle teknologier, som kan kobles på nervesystemet og styre kunstige lemmer.

Gå til undervisningsmaterialet

Etikinterview om cyborgs

Cyborgs er en sammensmeltning af menneske og maskine. Man forsker i at udvikle maskiner, som kan erstatte manglende funktioner i kroppen, for eksempel ved at skabe en kunstig hånd.

Gå til undervisningsmaterialet

Opgaver

Vi har samlet fire opgaver, som du kan prøve at løse, når du har læst temateksterne.

Gå til undervisningsmaterialet